Deník.cz: Nežádoucí skládkování. Stát dá obcím další dvě miliardy na třídění odpadu

Do stovek obcí a měst přibudou nové nádoby na tříděný a bio odpad. Radnice a společnosti si je budou moct pořídit z dotací, které právě uvolnilo ministerstvo životního prostředí z operačního programu Životní prostředí.

Více než 2 miliardy korun posílá ministerstvo zejména na efektivnější nakládání s odpady, vybudování či modernizaci sběrných dvorů, třídicích linek. Podpoří také bioplynové stanice a nově i zpracovatele nebezpečného odpadu. Vše s jedním cílem – snížit množství směsného odpadu na skládkách.

Evropská strategie oběhového hospodářství hovoří jasně – omezovat skládkování, co nejvíce recyklovat a odpady využívat jako zdroj. Podle navrhovaných evropských směrnic pode povinností Česka do roku 2025 recyklovat 60 procent komunálního odpadu, do roku 2030 pak dokonce 65 procent.

„V České republice i přes klesající trend stále převažuje v odstraňování komunálního odpadu skládkování. Jen třetina odpadu se dále materiálově využívá. Proto věnujeme problematice komunálního odpadu tak velkou pozornost nejen po legislativní stránce, ale i z pohledu investic,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dodává, že ministerstvo má v Operačním programu Životní prostředí na odpady, materiálové toky a odstraňování ekologických zátěží i rizik dohromady 12,7 miliardy korun, které postupně rozděluje.

Dotace míří na více než 600 projektů

Snížit objem komunálního odpadu končícího na skládkách má 632 nových projektů, kterým rezort aktuálně přidělil dotace v souhrnné výši přes 2,036 miliardy korun. Kraje, obce, města a odpadové společnosti žádaly o dotace na sběr, třídění a využití odpadů v rámci 41. výzvy operačního programu na podzim loňského roku.

Na Státním fondu životního prostředí ČR, který žádosti administruje, se sešlo během tří měsíců 900 žádostí s požadavkem na téměř 3 miliardy korun.

„Požadovaná částka vysoce převýšila vyhrazenou částku 1,85 miliardy korun. Kvalitně a smysluplně zpracovaných projektů s reálným dopadem na snížení produkce komunálního odpadu byla většina. Navýšili jsme proto alokaci o dalších téměř 187 milionů, abychom mohli vyjít vstříc více než dvěma třetinám žadatelů,“ říká ředitel Fondu Petr Valdman k rekordnímu počtu podpořených žádostí.

Zahušťuje se síť sběrných míst

Cílem většiny úspěšných projektů je přispět k pohodlnějšímu a dostupnějšímu třídění komunálního odpadu v obcích. Na separaci odpadů ministerstvo posílá přes polovinu z celkové dvoumiliardové alokace. V praxi to znamená pro stovky míst nové nádoby na tříděný odpad a bio odpad. Města budou moci pořídit techniku na jeho svoz i zpracování jako vozidla, drtiče, nakladače či štěpkovače.

„Největší objem prostředků putuje obcím a městům ve snaze ušetřit náklady za povinnost zajišťovat třídění odpadů. Češi jsou navíc dlouhodobě přeborníky v třídění ve srovnání s Evropou. Ročně vytřídí přes 45 kilogramů, a proto z řady lokalit hlásí naprosto nedostačující kapacitu sběrných nádob. Dotace má přispět městům i k navýšení kapacity a počtu svozových míst, třídění odpadu bude tedy dostupnější ještě více domácnostem,“ doplňuje ministr Brabec.

Kromě klasických sběrných nádob dotace podpoří ale i modernější řešení. V Kladně, Kolíně, Lovosicích a jiných městech například zabudují stále populárnější podzemní kontejnery, které mají vyšší kapacitu, jsou hygieničtější a šetrnější pro životní prostředí. Ve Vratimově, Hlinsku či Havlíčkově Brodu přibydou modernější třídicí linky komunálního odpadu s vyšší účinností a stovky tisíc korun půjdou také zpracovatelům plastových, kovových odpadů a elektroodpadu na modernizaci provozoven.

Další početnou skupinu, která ukrojí z celkového dotačního rozpočtu přes 400 milionů korun, tvoří projekty na stavbu a modernizaci sběrných dvorů.

„Finanční injekcí chceme městům pomoci řešit nedostatečnou kapacitu sběrných dvorů v jejich spádové oblasti, zkvalitnit třídění odpadů a eliminovat vznik černých skládek velkoobjemového a nebezpečného odpadu,“ říká ministr Brabec s tím, že peníze na sběrné dvory z evropských fondů putují celkem do 94 lokalit.

Rozšířený sběrný dvůr bude moci vyrůst díky 20milionové dotaci například v Příboru, Žatci či Poděbradech, mezi nejúspěšnější žadatele co do výše dotace se řadí i města jako Chrudim, Řevnice či Úvaly.

Přes půl miliardy na bioplynky i nebezpečný odpad

Stranou nezůstanou ale ani provozovatelé bioplynových stanic a zpracovatelé nebezpečného odpadu. Půl miliardy ze 41. výzvy operačního programu si rozdělí projekty, které řeší zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Evropské peníze přispějí především na modernizaci a výstavbu provozů. Například v Jarošovicích v Jihočeském kraji budou moci instalovat novou bioplynovou stanici k pasterizaci odpadů. Tím se energeticky využije ročně dalších 5 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu, který nelze jinak materiálově využít nebo je pro jiné využití nevhodný.

Novinku a poslední skupinu v podpořeném balíčku odpadových projektů tvoří ty, které se zabývají nakládáním s nebezpečnými odpady. Na dotaci dosáhlo osm žadatelů. Díky fondům Evropské unie si budou moci pořídit nové technologie určené k nakládání s nebezpečnými obaly, odpadními oleji, bateriemi, akumulátory či automobily.

Další dotace v září

V současném operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020 byly vyhlášeny již tři výzvy na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Státní fond životního prostředí ČR v nich obdržel 1 369 žádostí s požadavkem na 4,74 miliardy korun a z toho schválil 915 projektů za 3,06 miliardy korun. Další výzvu s alokací 800 milionů plánuje na září.

Půjčky až na 100 procent výdajů

U některých projektů 41. výzvy, u nichž je výše dotace 25 nebo 30 procent způsobilých výdajů namísto obvyklých 85 procent, mohou úspěšní žadatelé navíc získat od Státního fondu životního prostředí ČR zvýhodněnou půjčku s nízkou úrokovou sazbou.

Na tyto půjčky Fond vyčlenil 250 milionů korun a žadatelům mohou pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Požádat o ně mohou až do konce roku 2018, nejpozději však před schválením podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z operačního programu Životní prostředí. Získání půjčky je podmíněno schválením dotace.

Více čtěte zde.

Zdroj: Deník.cz, Lenka Králová, 25. 7. 2017