Deník.cz: Světelné znečištění by mělo mít své limity, říká ministerstvo

Světelné znečištění jako fenomén dnešní doby neovlivňuje pouze životní prostředí a lidské zdraví, je i třeba otázkou ekonomických úspor nebo bezpečnosti. V Česku téma poprvé otevřel ministr životního prostředí Richard Brabec. Ten také dnes vládě předložil materiál o světelném znečištění mapující, čím a jak nás zatěžuje a jak by se tento problém měl do budoucna řešit.

Návrh je výsledkem společné práce ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj, dopravy, vnitra a zdravotnictví a také Svazu měst a obcí ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a České astronomické společnosti.

„V obcích a městech se stává, že část světla směřuje i do míst, která být osvětlená nemusí, anebo vyloženě nemají. Často se používá osvětlení technicky nevhodné, zbytečně silné, zastaralé nebo málo účinné. Naplno svítíme i pozdě v noci, kdy po ulicích nikdo nechodí. To vše vede ke zbytečnému plýtvání elektrickou energií. Kromě způsobu šíření světla je důležité řešit i barvu světla, která má velký vliv na člověka a jeho biorytmy,“ říká ministr Richard Brabec.

Nevhodný typ umělého osvětlení v nočních hodinách a hlavně nedostatečný rozdíl mezi denní a noční intenzitou světla si pravděpodobně vybírá svou daň v nedostatečné regeneraci lidského organismu během spánku, potlačené tvorbě melatoninu a dokonce v možném zvýšení rizika výskytu rakoviny. Světelné znečištění - neodborně také světelný smog - je totiž stále významnější civilizační problém obtěžující vyspělé země.

Technologie nás fakticky oddělila od přirozeného 24 hodinového dne, na který je náš organismus nastaven. Dlouhodobá spánková deprivace a sociální jet lag s tím spojený mají negativní vliv na kvalitu života celkově a zvyšují například i pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění.

Měření jasu noční oblohy také potvrzuje, že se 99 procent obyvatel Evropy dnes pohybuje v prostředí se světelným znečištěním. Rostoucí spotřeba světla je paralelní s nárůstem nedostatku spánku.

„Za astronomy a všechny, kterým není ochrana nočního životního prostředí lhostejná, patří dík panu ministrovi, ministerstvu a pracovní skupině ke světelnému znečištění, opravdu se udělal krok k budoucímu vypořádání se s touto civilizační noční můrou,“ dodává Pavel Suchan z České astronomické společnosti.

Významnou změnou v Česku jsou také především iniciativy „zdola“ - občanské, například Bystřické memorandum za zachování tmavé oblohy, komunální, kam spadá například Manětínská oblast tmavé oblohy či mikroregion obcí Bystřicko a také ochránci přírody - CHKO Jizerské hory, CHKO Beskydy, NP Podyjí - kdy zájem na těchto úrovních předbíhá zájem státu jako celku.

Ministerstvo životního prostředí již krok pro ochranu přírody před světelným znečištěním udělalo, a to novelou zákona o ochraně přírody a krajiny tím, že tuto problematiku do území národních parků zahrnulo. Mimo to již 7 let fungují dotační tituly ministerstva životního prostředí pro obce v národních parcích na výměnu veřejného osvětlení vedoucí ke snížení světelného znečištění.

Více čtěte zde.

Zdroj: Deník.cz, Andrea Gričová, 24. 7. 2017