ČT24, Události, komentáře: Česko proti suchu

David BOREK, moderátor

--------------------

Česko plánuje investice desítek miliard korun do opatření proti suchu. Kabinet schválil koncepci, která počítá s výstavbou přehrad i nových vodovodů a taky s větším využíváním dešťové vody. Při mimořádném suchu chce stát dokonce zdražit vodné a stočné podle množství odebrané vody. Témata jasná pro ministra životního prostředí Richarda Brabce. Vítejte.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Krásný deštivý večer přeji.

David BOREK, moderátor

--------------------

No, to je trošku paradox, ale samozřejmě nebudeme si tady lacině nějak zpochybňovat fakt, že opravdu v Česku je problém se suchem. Ale já bych docela rád, pokud můžu, zpochybnil, anebo alespoň se vás zeptat, abyste mi víc vysvětlil ty impozantně znějící miliardy, protože na jednu stranu média to dnes pojala, že vzduchem létají desítky miliard. Reakce poslance za TOP 09 Herberta Pavery, teď ji přečtu: "Z předloženého materiálu vyplývá, že ministerstvo považuje stávající zdroje vody za dostačující, ačkoliv určité riziko nedostatku vody hrozí pětině našeho území. Páni ministři se navíc absolutně vzdali odpovědnosti, když kontrolu naplňování této koncepce oddálili až na rok 2022." Tak je to obrovský balík peněz, anebo jste vlastně poddimenzovali to riziko?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Tak škoda, že tady pan kolega Pavera není. Ono se na to jako vždycky hůř reaguje a on to buď nečetl, nebo to četl špatně, anebo to, a to je pravděpodobnější, nečetl v kontextu ostatních materiálů. Tady ten materiál je jakýsi střechový materiál, ale před ním byly další. My jsme dokonce spolu před nějakou dobou hovořili o koncepci Sucho a já jsem tady mluvil o vlastně klíčovém materiálu, který vláda schválila asi před čtyřmi, pěti měsíci, a to je akční plán vlastně adaptace na klimatickou změnu, akční plán České republiky. A tam je vlastně nejenom asi 410 úkolů, které mají jasné termíny.

David BOREK, moderátor

--------------------

Čili nejsou všechny termíny až někdy za 4 roky.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ne, vůbec. Ty termíny, už celá řada z nich samozřejmě proběhla, protože na těch věcech se pracuje. Celá řada samozřejmě je na letošní rok a na další léta. Takže to jsou spíš kontrolní, kontrolní termíny. Ale k těm penězům. Oni tady skutečně létají desítky miliard a oni to budou desítky miliard, protože jenom z Operačního programu Životní prostředí na to máme přibližně 13 miliard, z toho zhruba 9 miliard už jsme vypsali výzvy a těch zbývajících, ty zbývající asi 4 miliardy budeme vypisovat v nejbližší době na konkrétní stovky projektů, od, řekněme, nových vodních nádrží, ale těch menších, tedy ne přehrad, to je spíš hájemství ministerstva zemědělství nebo povodí, ale obnovy stovek rybníků, mokřadů, tůní, až po další opatření a dalších zhruba 14 až 15 miliard má ministerstvo zemědělství. Takže už teď se bavíme o nějakých 27 miliardách z evropských fondů, plus musíme napočítat další miliardy ze státního rozpočtu.

David BOREK, moderátor

--------------------

No, na to, že vám zbývá ve funkci pár týdnů, tak se tváříte, jako byste tam měl sedět ještě příštích 10 let. A otázka, aby to nebyl zase jenom bonmot, otázka, má smysl tady rýsovat nějaké akční plány, ...

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Jo, jo, určitě.

David BOREK, moderátor

--------------------

... když tady bude jiná vláda, jiná koalice, jiné priority, možná i jiné poznání, co vlastně je potřeba?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Já budu, pane redaktore, natolik neskromný, že si troufám říct, že jakákoliv vláda, ať už by se postavila jakkoliv a sestavila jakkoliv, tak bude muset se suchem bojovat, protože to je věc, která není pravolevá. To je prostě reálný problém. My větru a dešti neporučíme. Bohužel, ty vlády před námi toho hodně zanedbaly. Spíše reagovaly na povodně než na, než na sucho, přitom je to vlastně stejná mince, dvě strany jedné mince. Takže já jsem docela rád, že celkem z politického spektra, až možná na jednu výjimku, vyplývá, že všichni vnímají klimatickou změnu jako velký problém a boj se suchem jako jeden ze základních problémů.

David BOREK, moderátor

--------------------

No dobře, ale to je hodně obecná definice, pod kterou se může vejít tucet odstínů toho, jak to namixovat z hlediska receptu. Tak se znovu ptám, jestli to není taková slohová práce, kterou příští vláda přepíše.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Já si myslím, že ona opravdu toho nebude moc přepisovat, protože ono to, přesně jak jste říkal, ono to je mix, ono to je velmi pestrá mozaika opatření, od těch, které přinesou efekt doslova za týden nebo za měsíc, až po ty, jako třeba ty velké přehrady, které, když to dobře dopadne, tak v některých případech se budou stavět 10 let nebo 15 let, a jsou opatření, která mohou přinést efekt skutečně za 6 měsíců, viz. opatření třeba takzvaně přírodě blízká. Takže my tam máme všechna a vlastně na každou tu část něco funguje jiného a má to smysl pouze, pouze dohromady.

David BOREK, moderátor

--------------------

Tak a abychom tedy teď neutíkali někam do příštích pětiletek, tak vy jste teď říkal, že tam je spoustu deadlinů, spoustu termínů, různých etap toho řešení, tak úplně namátkově, jestli si vybavíte, co v příštím roce tam je tedy, co budou novinky, které v příštím roce naběhnou do fungování, a které se podílejí na boji proti suchu?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Třeba právě v oblasti zemědělství, kde máme největší potenciál, protože skutečně česká nebo českomoravská zemědělská půda drží málo voda, mohla by jí držet daleko víc, my jsme si tady tenkrát hovořili o těch číslech, o těch miliardách kubíků toho rozdílu mezi tou, řekněme, dobrou kvalitou zemědělské půdy a mezi tou stávající. Tam je obrovský potenciál. Takže měla by fun..., začít fungovat protierozní vyhláška, což je docela revoluční mechanismus, jak zlepšit vlastně ochranu zemědělské půdy proti erozi. To je třeba v oblasti zemědělství. Jsou tam závlahové systémy, které jsou docela v havarijním stavu v České republice, jsou ze 70. let. Dneska celý svět už jede třeba na kapkové závlahy nebo mikro, mikropostřiky. Je tam celá řada ...

David BOREK, moderátor

--------------------

Takže dotace, dotace pro zemědělce na tyto, inovování závlahových systémů.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Určitě, to už dneska funguje, v rámci ministerstva zemědělství ty dotace jsou. Jsou tam vlastně navracení, a to už je samozřejmě i horizont letošního roku a nadále příštího, v jednotlivých povodích, vlastně navracení těch toků do, řekněme, přírodního stavu v mnohých případech, protože obecně mnoho desítek let bylo hlavním záměrem České republiky nebo hlavním motivem prostě tu vodu vyšupajdit pryč, aby odtekla, aby tady neškodila. A narovnávaly se řeky betonovými koryty, všechno prostě, srážkovou vodu odvést na kanalizaci a my dneska děláme všechno pro to, aby se ta voda zasakovala. Takže například obnova přírodních slepých, řekněme, slepých ramen řek, rozlivových niv, poldrů.

David BOREK, moderátor

--------------------

To je příští rok?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

To už je letos a příští rok. To už jsou prostě akce, které běží, a skutečně běží jich stovky.

David BOREK, moderátor

--------------------

Možná uživatelsky je ještě zajímavější ta otázka nějakých urgentních kontrol nad cenou vodného a stočného. Jak by to fungovalo? V této zemi, píše se 2019, šest týdnů pořádně neprší, co, co bude tedy v tom případě stát moci udělat?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Vy jste si z toho, ale to je, myslím že klasicky mediální zkratka, vy jste si z toho materiálu vybrali, a já jsem trošku litoval, že jsme to tam nakonec nechali. Musím říct, že mi to maličko uniklo, že to tam vlastně zůstalo. Tam vlastně zůstal určitý hypotetický model toho, co dneska má Izrael. V Izraeli je možno, protože tam mají vlastně osazenu tu síť digitálními vodoměry, který online dálkově umožní aktuální odpočet spotřeby vody. To umožní, že ve chvíli, kdy je opravdu fatální nedostatek vody v nějakých oblastech, tak tam vlastně ze dne na den vyhlásí pásmovou cenu vody.

David BOREK, moderátor

--------------------

Prostě progresivní vlastně zdanění vody.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ano. Když spotřebujete, řekněme, do 120 litrů, to je konkrétně případ zrovna Izraele, na mě..., na den, pardon, na den a na občana, platíte určitou částku. Když se dostanete přes 120 litrů, platíte výrazně víc.

David BOREK, moderátor

--------------------

No a teď mi ale řekněte, v Izraeli je dominantní vlastně polostátní nebo státem kdysi založená společnost Mekorot, ale přece u nás je to absolutně rozdrobeno.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ano.

David BOREK, moderátor

--------------------

Jak může stát převzít cenotvorbu za desítky a desítky vodohospodářských společností, anebo ve vzduchu se někde v pozadí těchto ušlechtilých slov vznáší, nechci říct znárodnění, ale prostě převzetí, postupné převzetí vodohospodářských společností státem?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Máte pravdu, nemůže, nemůže dneska, proto je to tam jako hypotetický nástroj, který je v České republice nepoužitelný momentálně a bude to trvat určitě mnoho let, než by byl použit jak technicky. Ale k tomu, co se ptáte, dneska vidíme, že postupně města, obce si přebírají zpátky pravomoc nad vodou, tu, kterou ztratily v 90. letech velmi nešťastným způsobem, kdy města, obce, stát, kraje ztratily vlastně dohled nad cenou vody.

David BOREK, moderátor

--------------------

Rozumím, ale to je pořád cenotvorba městská.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ano.

David BOREK, moderátor

--------------------

Ale to předpokládám, že i městu nemůže stát nakázat teď, anebo ano?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Nemůže.

David BOREK, moderátor

--------------------

Nakázat teď zaveďte progresivní zdanění vody, protože je sucho?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Nemůže. Také proto ten náš krizový plán bude fungovat jinak. Tam vlastně ten plán pro zvládání sucha, který vlastně představuje nebo připravuje a bude obsažen v té velké novele vodního zákona, která se připravuje a příští rok by měla být projednávána novou vládou a novou sněmovnou, tak tam budou vlastně plány pro zvládání sucha, které už jsme si vyzkoušeli v malém při těch minulých jako obdobích sucha, kdy vlastně spíš dochází k nějakým restrikcím z hlediska těch velkospotřebitelů vody, ale nebude to mít vliv na cenu. Takže určitě se nebude tak jako v Izraeli zvedat vodné nebo stočné v souvislosti s těmito změnami.

David BOREK, moderátor

--------------------

Takže to byl úlet?

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Ne, ne, ne. To je jenom hypotetická varianta, která teoreticky je možno nasadit.

David BOREK, moderátor

--------------------

Až jednou bude vše, všechny vodovody patřit státu a až všude budou digitální odečty, tak potom by to mohlo.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Takhle by to, takhle by to mohlo jít. Dokonce by to nemuselo být úplně všude. Kdyby, řekněme, to bylo v nějakém regionu a patřilo to určitému regionu, řekněme kraji, pak by to použitelné bylo, ale znovu říkám, není to ten případ a je to opravdu varianta čistě teoretická.

David BOREK, moderátor

--------------------

Richard Brabec, ministr životního prostředí. Děkujeme, že jste se zúčastnil vysílání Událostí, komentářů. Na shledanou.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí /ANO/

--------------------

Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Celá reportáž ke shlédnutí zde.

Zdroj: ČT24, Události, komentáře, 24. 7. 2017