TV Prima, Zprávy: Kvůli znečištění ovzduší zemře v Praze ročně 500 lidí

Karel VOŘÍŠEK, moderátor

--------------------

No, a my teď ještě přidáme číslo, které se neříká příliš dobře, kvůli znečištění ovzduší zemře předčasně každý jen v Praze 500 lidí. Přišlo s tím Centrum pro životní prostředí a zdraví, hlavní viník znečištění - doprava.

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka

--------------------

Zatímco ostatní evropské země už před lety přijaly speciální opatření, u nás jsme v tomto směru pořád trochu pozadu.

Marcela SVOBODOVÁ, redaktorka

--------------------

Olga Richterová bydlí v pražských Vršovicích. Jak moc je tam znečištěné ovzduší, netušila až do doby, kdy její starší syn začal trpět na opakované bronchitidy. Že to má s čistotou vzduchu přímou souvislost, potvrdilo speciální měření.

Olga RICHTEROVÁ

--------------------

Přístroj na měření ultrajemných částic zaznamenal velmi nízkou přítomnost toho znečištění, v situaci, kdy jsme měli již několik hodin zavřená okna. V okamžiku, kdy jsme okna otevřeli, a to nebydlíme u hlavní ulice, tak se během několika minut několikanásobně zvýšila ta koncentrace znečištění.

Marcela SVOBODOVÁ, redaktorka

--------------------

Chronickou bronchitidou onemocnění podle analýz víc než 300 pražských dětí každý rok, a to právě kvůli prachu. Vůbec nejnebezpečnější je paradoxně ten, který pouhým okem vůbec nevidíme.

Miroslav ŠUTA, Centrum pro životní prostředí a zdraví

--------------------

Nejjemnější prach se dostává až do plic, a ten nejjemnější má vlastně velikost nanočástic, které jsou schopny z plic procházet přímo do krve a krví jsou tyto částice roznášeny po celém těle, třeba do jater, do mozku, do ledvin.

Marcela SVOBODOVÁ, redaktorka

--------------------

Ministerstvo životního prostředí sice vloni vydalo program zlepšování kvality ovzduší, podle některých odborníků je ale nedostatečný a neobsahuje konkrétní kroky a jasné termíny, proto na ministerstvo podala na podzim skupina Pražanů, mezi kterými je i Olga Richterová žalobu. Ministerstvo životního prostředí ale s kritikou programu zásadně nesouhlasí.

Kurt DĚDIČ, ředitel Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

--------------------

My rozhodně se neztotožňujeme s obsahem té žaloby a jsme přesvědčeni o tom, že program je napsaný tak, jak napsaný má být a že užitečný bude.

Marcela SVOBODOVÁ, redaktorka

--------------------

Opatření pro celou republiku se týkají třeba preferování městské hromadné dopravy nebo rozšiřování odstavných parkovišť na krajích měst. O nízko emisní zóně, která v Berlíně funguje už 9 lety, se tam sice píše taky, kdy se jí ale v Praze skutečně dočkáme, už určeno není. Marcela Svobodová, Prima FTV.

Celá reportáž ke shlédnutí zde.

Zdroj: TV Prima, 20. 7. 2017