ČRo Plus, Den v 60 minutách: Poslanci podpořili Pařížskou klimatickou dohodu

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Poslanecká sněmovna dnes až na popáté v prvním čtení podpořila Pařížskou klimatickou dohodu. Plénum by ji mohlo schvalovat v září. Poslanci opoziční ODS chtěli projednávání přerušit, dokud vláda nepředloží rozpor dopadu na českou ekonomiku a na ústavní pořádek. Stejně jako další kritici - komunisté - však neuspěli. Česko smlouvu podepsalo už v prosinci 2015, ale dosud schází schválení sněmovnou. Někteří kritici se obávají, co nahradí fosilní zdroje, od kterých máme postupně ustoupit. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO však Česká republika už nyní závazky z dohody plní a Brabec trvá na tom, aby se ratifikace stihla do podzimních voleb. Já jsem se v podvečer zeptala Pavla Zámyslického, ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí, nakolik zásadní tato dohoda je z pohledu středoevropských zemí, jako je Česká republika.

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo životního prostředí

--------------------

Ta dohoda je významná celosvětově, to znamená, dohadovala se mnoho let, přistoupily na ní všechny státy světa. To znamená, je přelomová z hlediska úsilí o dlouhodobou stabilizaci emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Ale jaké hlavní závazky vyplývají z Pařížské klimatické dohody pro Česko?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo životního prostředí

--------------------

Tak to je poměrně jednoduché. Česká republika jako součást Evropské unie se i v rámci pařížské dohody zavázala, že sníží emise skleníkových plynů alespoň o 40 procent do roku 2030. To znamená, je to závazek, který má Evropská unie i Česká republika nejenom v rámci pařížské dohody, ale potom i v rámci evropské legislativy. Samozřejmě z toho vyplývají i další cíle, tedy pro Českou republiku i ostatní členské státy, ale v podstatě v té pařížské dohodě se zavazujeme k něčemu, na čem jsme se už dohodli v rámci Evropské unie.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Čili, můžete potvrdit, pokud jsem vás dobře pochopila, že v podstatě při tomto hlasování ve sněmovně by se neschvalovalo vůbec nic nového, o čem by už před tím nějaké rozhodnutí, souhlasné tedy z české strany, nepadlo. Je to tak?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo životního prostředí

--------------------

Ano, je to tak. V podstatě jsme ten závazek potvrdili v rámci Evropské unie, to znamená, nejedná se o nic převratného.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

No a mohla by nastat nějaká rizika, kdyby poslanci klimatickou dohodu do voleb neschválili?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo životního prostředí

--------------------

Tak já myslím, že to spíš poškozuje reputaci České republiky, protože jsme opravdu poslední stát v Unii, který tu ratifikaci zatím nedokončil. A těch států celosvětově také velká většina již dokončila. To znamená, spíš je to reputační problém pro Českou republiku než teďka nějaká zásadní akutní potíž.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Rozumím. Z druhé strany, jakou váhu přikládáte výhradám, které vůči této úmluvě mají i některé ze zdejších parlamentních stran?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo životního prostředí

--------------------

Ono je těžké mezi těmi výhradami nějak rozlišovat nebo nacházet nějaké věcné argumenty, které by byly validní nebo relevantní. My jsme se snažili jednotlivým členům parlamentu v podstatě, co za tou dohodou je, co to České republice přináší, jaké tam jsou možné rizika a v podstatě jsme se dozvěděli pouze to, že to je nějaký politický prostě argument, že tu dohodu chtějí stejně blokovat, i přestože jsme jim všechny ty jejich otázky v podstatě zodpověděli. Takže já na tom nevidím něco v podstatě praktického nebo něco, co by argumentačně vyvracelo to, že by Česká republika tu dohodu měla ratifikovat.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Pane Zámyslický, a pochopila jsem vás správně, že žádná námitka, která byla vznesena, tedy není z vašeho pohledu relevantní?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo životního prostředí

--------------------

Tak samozřejmě je možné diskutovat, jaká bude budoucnost třeba mezinárodního společenství ochrany klimatu, co se stane potom, pakliže Spojené státy vystoupí po rozhodnutí nového prezidenta Donalda Trumpa, jaké to bude mít dopady na další projednávání toho naplňování pařížské dohody. Samozřejmě toto je možné diskutovat, ale v tuto chvíli to, myslím, nemění nic na tom, že by Česká republika tu dohodu měla skutečně rychle ratifikovat, to znamená v našem případě do voleb, které jsou naplánované na podzim tohoto roku.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

A když jsme u toho, když jste zmínil vlastně odchod Spojených států od pařížské dohody, tak je tedy v souvislosti s tím podle vás jednoznačně dané, že to, co stojí v klimatické dohodě z Paříže, se skutečně bude naplňovat i bez přítomnosti takto významného signatáře, jako jsou Spojené státy?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo životního prostředí

--------------------

Tak my jsme sledovali reakce těch ostatních států, hlavně těch tedy nejvýznamnějších producentů emisí skleníkových plynů, jako je například Čína nebo Rusko. A tyto státy potvrdily, že jejich závazek v rámci pařížké dohody platí a že ho nehodlají nějak zpochybňovat bez ohledu na to, co prohlásily Spojené státy americké. Takže já doufám, že ten závazek nebo ty závazky všech států zůstávají v platnosti. U Spojených států, tam je to opravdu trošku v tuhle chvíli velká neznámá.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Ale Spojené státy, promiňte, že jsem vám skočila do řeči, ale Spojené státy snižují ty emise nehledě na jaksi proklamace Donalda Trumpa. Je to tak?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo životního prostředí

--------------------

Ano, já předpokládám, že, jak říkáte, proklamace Donalda Trumpa na tomto nic zásadního nezmění. To znamená, Amerika odchází od uhlí směrem třeba k zemnímu plynu nebo k obnovitelným zdrojům energie. A myslím si, že to, že Spojené státy teď budou se snažit odejít od pařížské dohody, na tom to nic nezmění.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Vraťme se, prosím pěkně, ještě k České republice a k našim poslancům. Ptala jsem se vás, zda nějaké námitky jsou třeba případně relevantní. Obstojí například ta, že pařížská dohoda nepřiměřeně zavazuje tuto zemi, aby opustila do 20 let využívání fosilních paliv, aniž by bylo jasné, jaké zdroje je nahradí?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo životního prostředí

--------------------

Tak já myslím, že to je nějaký zase zástupný, který s pařížskou dohodou nesouvisí nebo je to v podstatě nějaká taková jakoby smyšlenka, která moc nedává smysl, protože když se podíváte, my máme státní energetickou koncepci, která dlouhodobě říká, jak by měl vypadat energetický mix České republiky. Zároveň o těchto strategických dokumentech říkám, že ten energetický mix se bude dál měnit, budou díky tomu klesat dál emise. To znamená, my máme představu jako Česká republika, jaké energie bysme měli využívat do budoucna. Neznamená to, že bysme odešli rychle od uhlí a neměli zase jiné energie, které bysme místo něj využívali.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

No a jenom závěrem ještě, jak pohlížíte na argument ODS, že by bylo lepší nechat definitivní souhlas s touto dohodou až na příští vládě po volbách, když vlastně vláda, pokud se nepletu, už v minulosti souhlasila?

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo životního prostředí

--------------------

Já tomuto argumentu, přiznám se, úplně nerozumím. Tato vláda má dostatečnou pravomoc, dostatečný mandát na to, aby tu ratifikaci potvrdila.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

A musí to potvrzovat současná vláda? Ne. Tato vláda už to odsouhlasila.

Pavel ZÁMYSLICKÝ, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, ministerstvo životního prostředí

--------------------

Tato vláda už potvrdila. Teďka v podstatě závisí dokončení toho ratifikačního procesu na českém parlamentu. Senát již tuto proceduru dokončil, nyní tedy poslední slovo je na Poslanecké sněmovně a potom prezidentu republiky a pak ten proces je tedy dokončen celý. To znamená, že já myslím, že současná Poslanecká sněmovna se nemusí vzdávat toho svého práva, že má stále mandát, aby o tomto rozhodla sama.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka

--------------------

Tolik Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu ministerstva životního prostředí. No a my se k těmto otázkám vrátíme ještě před desátou ve 20 minutách Radiožurnálu, a to s poslancem ODS Janem Zahradníkem.

Zdroj: ČRo Plus, Den v 60 minutách, 11. 7. 2017