ČT 1, Události: Ochrana půdy proti erozi

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka

--------------------

Protierozní vyhláška, která má ochránit cennou půdu na polích, nabírá zpoždění. Navíc Agrární komora tvrdí, že norma jde proti zájmům hospodářů. Ministerstvo životního prostředí naopak upozorňuje, že eroze ohrožuje 60 % zemědělských ploch. A dokládá to bahnem, které z nich po bouřkách odtéká. I dnešek je z tohoto pohledu rizikový. Výstraha meteorologů před přívalovým deštěm platí do 11 večer.

Jan VOPRAVIL, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

--------------------

Typicky poškozené pole vodní erozí. Vidíte tady kukuřici bez jakékoliv meziplodiny, vysetá ještě po spádnici. V tu chvíli ta eroze nemá žádnou přírodní překážku.

Milan BRUNCLÍK, redaktor

--------------------

Realitu českých lánů studují vědci i na vlastních polích a zjišťují, jak eroze působí. Podle jejich měření jediný liják dokáže spláchnout až 7 centimetrů ornice, půdy, která vzniká stovky let.

Jan VOPRAVIL, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

--------------------

Bohužel máme už celou řadu míst, kde ta půda je tak poškozená, že vlastně ty humusové, humózní horizonty už tam vůbec nejsou. Doporučujeme svazénku, to je meziplodina, která se zaseje na podzim, chrání tu půdu a ta kukuřice vlastně i lépe odolává třeba i suchu.

Milan BRUNCLÍK, redaktor

--------------------

Dotační politika ministerstva zemědělství chrání asi desetinu polí. Resort životního prostředí jde dál. Chce stanovit, kolik tun půdy může za rok zmizet z hektaru pozemku.

Vladimír DOLEJSKÝ, náměstek ministra životního prostředí

--------------------

Klíčovým instrumentem tam je ta přípustná míra erozního ohrožení.

Milan BRUNCLÍK, redaktor

--------------------

Pravidla by se měla od roku 2026 týkat necelé poloviny erozí ohrožených půd. Agrární komora je proti. Vyhlášku považuje za zbytečnou byrokracii. Bojí se, že opatření ohrozí konkurenceschopnost českého zemědělství.

Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory

--------------------

Co jsou ty smyvy, kolik je z hektaru a tak dál, to jsou čísla, který jsou neověřený, takže si myslím, že to byla střelba z vokna bez označení cíle.

Vladimír DOLEJSKÝ, náměstek ministra životního prostředí

--------------------

Naopak degradace, tam je, tam je to riziko nižší konkurenceschopnosti.

Milan BRUNCLÍK, redaktor

--------------------

Vyhláška měla původně platit od července. Ministerstvo ale teprve vyřizuje připomínky a s normou počítá až do příštího roku. Milan Brunclík, Česká televize.

Celá reportáž ke shlédnutí zde.

Zdroj: ČT 1, Události, 7. 7. 2017