Právo: Na boj se suchem a emisemi stát rozdělí 1,5 miliardy

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dva nové dotační programy zaměřené na boj se suchem a smogem.

Na hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňovou ochranu je určena miliarda korun, o které mohou tentokrát žádat obce, města, příspěvkové organizace nebo správci toků. Půlmiliardová dotace na snížení emisí skleníkových plynů bude směřovat průmyslovým podnikům. V pátek o tom informovala mluvčí MŽP Petra Roubíčková. Dotační program Dešťovka pro veřejné budovy je „dvojčetem“ předchozího programu Dešťovka, který byl ale určen pro domácnosti na využití jejich srážkové a odpadní vody a jenž byl vyčerpán během jediného dne.

„Nyní dostanou stejnou příležitost jako majitelé rodinných a bytových domů i obce a města. Od poloviny června podporu na hospodaření s dešťovou vodou dáváme i obcím, školám, nemocnicím, úřadům a dalším příspěvkovým organizacím. Zcela nově jim podpoříme nádrže na zachytávání dešťové vody a její opětovné využití, například na zálivku či jako vodu užitkovou, a to právě u veřejných budov,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Proti předchozí Dešťovce je v nové výzvě i širší záběr podporovaných oblastí. Peníze nově půjdou i na takzvané zelené střechy veřejných budov, na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy nebo odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů. Vedle toho nadále bude dotace určena na úpravy říčních koryt nebo obnovení a výstavbu suchých a retenčních nádrží, poldrů a bezpečnostních přelivů, které slouží k povodňové ochraně obcí. Úřad bude žádosti o tyto dotace přijímat do letošního 31. srpna.

Dotace umožní obměnu technologií

Dotace na snížení emisí mají firmám umožnit výměnu či rekonstrukci spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečišťování. Nebo si budou moci pořídit technologie, které snižují emise tuhých látek, oxidů síry, oxidů dusíku, amoniaku a těkavých organických látek.

O peníze z evropských zdrojů se mohou hlásit i zemědělské podniky, které budou chtít snížit emise amoniaku z chovu hospodářských zvířat, nebo těžební společnosti na omezování prašnosti. Vyloučeny ale v této výzvě budou projekty na eliminaci volně unikajících emisí.

Žádosti o dotace mohou podniky podávat také do 31. ledna 2018. Více informací k oběma výzvám je na webu OP Životní prostředí.

Zdroj: Právo, 19. 6. 2017