E15: Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám od září s novinkami

Vyměnit starý kotel za nový díky kotlíkovým dotacím a současně zateplit dům s programem Nová zelená úsporám bude od září výhodnější. K dotacím z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) přibude dotační bonus až 40 tisíc korun pro ty, kteří oba tyto programy zkombinují.

Navíc se v Nové zelené úsporám rozšiřuje nabídka dotací v oblasti solárních systémů, finanční podpora fotovoltaických elektráren dosáhne až 150 tisíc korun u větších systémů.

O obě novinky mohou majitelé rodinných domů žádat od 4. září letošního roku.

Zatímco pro domácnosti jsou určeny kotlíkové dotace, které rozdělují kraje, vlastníci nebo stavebníci rodinných a bytových domů, tj. i podnikatelé, firmy, ale i města a obce či společenství vlastníků bytových jednotek mohou získat peníze z programu Nová zelená úsporám a z různých výzev OP Životní prostředí.

„Nově chceme motivovat všechny domácnosti, které dosud energeticky úsporná opatření svých nemovitostí a výměnu starého kotle odkládaly.

Pokud zkombinují nákup kotle ze druhé vlny kotlíkových dotací, která odstartuje ve většině krajů v září, a zateplení s podporou z programu Nová zelená úsporám, dostanou navrch bonus až 40 tisíc korun,“ vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na co konkrétně se bonus vztahuje, upřesnil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace administruje: „Bonus získají ty domácnosti, které zkombinují žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný úsporný zdroj tepla. Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel. Žadatel si tedy může požádat letos na podzim o kotlíkovou dotaci a třeba na jaře příštího roku požádá na SFŽP ČR o dotaci na zateplení.“

Ještě více uspoří domácnosti v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším, kde jsou opakovaně překračovány limity škodlivých látek.

„Pro majitele domů v těchto oblastech i nadále platí finanční zvýhodnění ve výši 7,5 tisíce korun v rámci kotlíkových dotací, které se naplno rozjedou na podzim,“ dodal Brabec.

Další novinky cílí na uživatele solárních systémů

Nově se poskytuje podpora na pořízení solární fotovoltaické elektrárny s vyšším instalovaným výkonem (více než čtyři tisíc kWh/ rok) a s dotací až 150 tisíc korun a zároveň nově nabízí dotaci i těm žadatelům, kteří již peníze na solární systém získali, ale rádi by ho dále rozšířili a zefektivnili. Domácnosti mohou začít žádat od čtvrtého září letošního roku.

„Nově zavedená oblast podpory na pořízení větší fotovoltaické elektrárny otevírá možnost získat podporu i na domy s vyšší spotřebou elektřiny. Vyrobenou energií mohou majitelé vytápět dům, ohřívat vodu i dodávat elektřinu do vnitřních rozvodů domu. Energii, kterou v domě nespotřebují, mohou akumulovat a večer s ní například dobít elektromobil,“ vysvětluje Petr Valdman.

Ti žadatelé, kteří si solární systém už dříve s dotací Nová zelená úsporám pořídili, mají od září možnost ho rozšířit na sofi stikovanější systém. „V praxi to znamená, že například solární termický systém pro přípravu teplé vody budou moci rozšířit a využívat ho i pro vytápění nebo si budou moci pořídit další fotovoltaické baterie ke stávajícímu fotovoltaickému systému, tak aby dosáhli na vyšší účinnost,“ doplňuje Petr Valdman, s tím, že pro přiznání dotace musí dojít ke zvýšení celkově využitelného zisku v budově o 20 procent oproti předchozí žádosti.

Dotační program ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám běží od roku 2014. Státní fond životního prostředí ČR, který program administruje, přijal na 24 tisíc dotačních žádostí na více než 5 miliard korun, z nichž vyplatil dvě miliardy korun. Finanční podpora směřuje na energeticky úsporné renovace rodinných a bytových domů, výstavbu domů v „pasivním“ standardu a na instalaci obnovitelných zdrojů energie.

Program běží nepřetržitě, o dotaci je možné požádat kdykoliv až do roku 2021 nebo do vyčerpání prostředků v programu. Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů z emisních povolenek, o něž se rovným dílem dělí program Nová zelená úsporám a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kotlíková dotace bude i pro chudší

Dalších zhruba pětatřicet tisíc českých domácností dosáhne na státní dotaci, která jim zaplatí velkou část peněz na výměnu zastaralého kotle. Ministerstvo životního prostředí přichystalo ve druhé vlně takzvaných kotlíkových dotací bezmála 3,5 miliardy korun. Kotlíkové dotace odstartují letos na podzim.

Tentokrát však na ně dosáhnou i méně movití lidé, kteří nemají dost peněz na další stavební opatření, která sníží energetickou náročnost jejich domu. Doposud byla výměna oken či zateplení fasády mnohdy limitující podmínkou získání dotace. „Touto významnou novinkou – že lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření – ulevíme nejen finančně, ale i administrativně žadatelům a zároveň budeme moci z uspořených peněz podpořit výrazně více domácností.

Celá půlmiliarda korun tak půjde rovnou na výměnu zdrojů,“ vypočítává ministr Richard Brabec.

Dotace budou poskytovány na výměnu starých kotlů na tuhá paliva, které nesplňují podmínky alespoň 3. třídy dle EN 303-5 za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (s ručním i automatickým přikládáním), plynový kondenzační kotel nebo kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze s automatickým přikládáním). Nově ale nebudou podporovány kotle čistě na uhlí.

„Nově nebudeme podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu. Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 procent ze všech podaných žádostí,“ informuje ministr Richard Brabec. Výše kotlíkové dotace se odvíjí od typu kotle. Nejvyšší částku, tedy 80 procent, je možné získat na kotel na biomasu a tepelné čerpadlo, 75 procent na plynový nebo kombinovaný kotel.

Zdroj: E15, 19. 6. 2017