Pražský deník: Tisíce lidí nestihnou revizi kotle, ministr chystá úlevu

Půl milionu domácností by mělo mít do konce roku hotovou revizi na kotel. Už to nestihnou.

Věděli to čtyři roky, ale nechali to být.

Teď, dvanáct pracovních dní do konce roku, majitelé domů s kotlem na pevná paliva stojí na prahu velkého průšvihu. Měli by v ruce držet odbornou revizi na svoje topeniště. A to v případě, že zatápí v kotli připojeném k radiátorům. O revizi mohou od ledna 2017 požádat úředníci obcí s rozšířenou působností. Když ji nepředloží, riskují majitelé domů pokutu až 20 tisíc korun. Z půl milionu domácností, kterých se to týká, má ale zákonnou povinnost splněnu jen menšina lidí. Hrozící vlně sankcí se snaží zabránit ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Připravilo metodiku pro obce s rozšířenou působností, ve které instruuje úředníky, aby nedávali pokuty tomu, kdo se na revizi do konce tohoto kalendářního roku alespoň objedná. Na dotaz Deníku to potvrdil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Jak je u nás zvykem, většina lidí odkládala revizi na poslední chvíli. Chtěl bych apelovat na všechny, kdo revizi ještě nestihli, a zároveň je uklidnit. Pokud co nejrychleji zvednou telefon a technika si objednají na co nejbližší termín, i po novém roku, bude vše v pořádku. Dohodnutý termín pak doloží případné kontrole z obce,“ potvrdil Deníku Brabec. „Určitě máme pochopení pro ty, kteří se opravdu snaží zákonnou povinnost splnit, ale nestihnou kontrolu provést do konce roku kvůli vytíženosti topenářů. Nejde nám o to zapráskat bičem a ukládat pokuty, ale zajistit dobrý technický stav kotlů a naučit lidi jejich správné obsluze,“ zdůrazňuje ministr Brabec.

Zákon o ochraně ovzduší, který revize zavádí, platí už od roku 2012. První revize musí proběhnout letos a pak každé dva roky. Cílem je zlepšit ovzduší v obydlených oblastech, kde nesprávně seřízené kotle v kombinaci se spalováním odpadků trvale zamořují okolí rakovinotvornými látkami. I proto bude od ledna dovoleno kontrolovat kotle a palivo i přímo v domácnostech.

Revizi smí provádět jen takzvaně odborně způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem kotle, navíc pod dohledem Hospodářské komory a Asociace podniků topenářské techniky. Ta rovněž vede seznam odborníků (viz grafika). „Důležité je vědět, že povinnost kontrol se týká opravdu všech kotlů na tuhá paliva o výkonu 10 až 300kW včetně. Tedy jak starých zařízení, tak i nových kotlů, které byly instalovány třeba letos. V případě, že výrobce kotle již neexistuje, nezajišťuje proškolení kontrolorů nebo není znám, může kontrolu provést technik jiného výrobce s proškolením na podobný typ kotle,“ popisuje Roman Švantner z topenářské firmy Enbra.

Cena za revizi je cca 800 až 1500 korun. Trvá hodinu až dvě.

***

Kontrola topenišť – co byste měli vědět

Kotle – plyn

U plynových kotlů je několik typů revizí. Kromě výchozí revize (většinou po zapojení) se dělají provozní revize jednou za tři roky. Jednou do roka se doporučuje servisní prohlídka. Ta není vyhláškou vyžadována, ale jde hlavně o klid majitele kotle a bezpečnost. Navíc, pokud je kotel v prodloužené záruce, někteří výrobci si každoroční servis vyžadují.

Kotle – pevná paliva

Novinka, na kterou si dejte pozor: Do konce letošního roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

Komíny Aspoň 1x ročně by měl každou spalinovou cestu zkontrolovat profesionál. Četnost je individuální, viz tabulka.

ZDROJ: MŽP, SKCR, HZSČR, VZP

Foto autor| FOTO: SHUTTERSTOCK