MFD: Dokaž, že nepřikládáš!

Co všechno musí porušit člověk topící odpadem, aby mu do domu vtrhla kontrola z radnice? Je toho dost. MF DNES přináší přehled toho, co si úředníci smějí dovolit.

Kontroverzní nápad ministerstva životního prostředí, aby lidé museli do svých doposud de facto nedotknutelných příbytků vpustit „vzdušnou policii“, bude vláda teprve schvalovat. Nicméně to vypadá, že projde. Před třemi týdny ho odsouhlasila Legislativní rada vlády.

Inspektoři získají nebývalou pravomoc narušit domovní svobodu člověka, který opakovaně v kotli pálí například odpad. Úředníkům bude muset ukázat, čím topí.

„Nedotknutelnost obydlí není neomezitelná. V případě, že ohrožujete zdraví člověka, což pálením odpadů bezpochyby děláte, pak má ústavní právo na ochranu zdraví stejnou váhu,“ argumentuje šéf resortu Richard Brabec (ANO).

Zákon má sice platit až od roku 2017, nicméně MF DNES poprvé přináší konkrétní postup, jak mají kontroly vypadat. Kdy k nim obecní úřad přistoupí a kam všude smějí inspektoři vkročit.

„Přístup do domácnosti by měl být omezen pouze vstupem ke kotli a palivům. Samotná kontrola by neměla sloužit k jiným účelům než právě ke kontrole kotle, jeho příslušenství a paliva,“ ujišťuje mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Proti výsledku kontroly se lidé mohou posléze odvolat.

Úředníci se především nesmějí odchýlit od těchto pravidel:

1 V pochybnostech jen písemné varování

Podnětem, který kontrolu spustí, může být svědectví sousedů, fotografie či třicetiminutové nepřetržité video zachycující kouř z komína. To proto, aby se vyloučilo, že majitel domku v kotli pouze roztápěl. Na základě těchto důkazů pak úředníci zváží, zda potřebují zajistit ještě nějaké další důkazy, nebo už je evidentní, že byl porušen zákon. Pokud obecní úřad nebude mít dostatek důkazů, že se v domácnosti pálila nepovolená paliva, avšak stížnost sousedů bude viditelně odůvodněná, úředníci budou muset majitele čoudícího komína na problém upozornit dopisem. A zároveň přidají varování: Bude-li se to opakovat, očekávejte kontrolu.

2 Během roku čoudí znovu, úřad sbírá důkazy

Pokud během dvanácti po sobě jdoucích měsíců úřad dostane další stížnost, že dotyčný opět pálí něco podezřelého, začne si opatřovat důkazy. Znovu bude hrát roli svědectví sousedů. Důkazy si však mohou úředníci opatřit sami. Metody na to mít budou. Buď půjdou vyzpovídat sousedy, nebo třeba změří tmavost kouře. Ta totiž přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných částic.

„Až teprve v případě opakovaného podezření na porušení zákona může orgán ochrany ovzduší přistoupit ke kontrole spalovacího zdroje,“ vysvětluje Roubíčková. Aby se případně omezila šikana mezi sousedy, bude úřad povinen důkazy pečlivě zvážit. Samotná nepodložená stížnost tedy k zahájení kontroly stačit nebude.

3 Konec dohadování, do domu přichází kontrola

Ministr a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier (ČSSD) přednedávnem MF DNES řekl, že možnost vstoupit do soukromých domácností a provést kontrolu je až krajní řešení, minou-li se účinkem předchozí pokusy úřadů k nápravě. To by se stalo právě po vyčerpání možností z předchozích bodů.

Úředník, zpravidla doprovázený specialistou na kotle, v takovou chvíli může zabušit na dveře. Majitel domku o tom po předchozím ohlášení může vědět, ale také nemusí. Zákon počítá s oběma variantami.

„Kontroloři se budou prokazovat služebním průkazem a pověřením úřadu. Asistence policie se s ohledem na její vytíženost nepředpokládá, nicméně obec si ji ke kontrole přizvat může,“ připouští Roubíčková.

Pokud úřad termín kontroly předem ohlásí a dotyčný přesto nebude doma či nebude chtít inspektory vpustit dovnitř, hrozí mu stejná pokuta, jako kdyby pálil nepovolená paliva: až 50 tisíc korun.

4 Hledání důkazů, analýza popela, pokuta

Inspektor prohlédne uskladněné uhlí či dřevo a zhodnotí jeho kvalitu. Majitel domku si pomůže, když při kontrole ukáže účtenky za nákup paliva.

Důležitý bude i popel. Inspekce ho odebere a pošle na analýzu. Ta bude sledovat především těžké kovy a vybrané organické látky, které dokážou, zda se pálil komunální odpad, plast nebo chemicky ošetřené dřevo. Výsledky pak odborníci porovnají s hodnotami získanými při spalování běžných paliv. Pokud se ukáže, že byl porušen zákon, hrozí již zmíněná padesátitisícová pokuta.

***

Nedotknutelnost obydlí není neomezitelná. Ústavní právo na ochranu zdraví má stejnou váhu.

Přístup do domácnosti bude omezen pouze vstupem ke kotli a palivům. Kontrola by neměla sloužit k žádným jiným účelům.

Asistence policie se nepředpokládá, nicméně obec si ji ke kontrole přizvat může.

Kotle v číslech

560 tisíc kotlů na pevná paliva bude muset během roku 2016 projít revizí

100 tisíc kotlů se vymění za státní peníze

2022 rok, kdy zákon zakáže kotle vyrobené před rokem 2000

9 mld. Kč rozdělí stát na výměny kotlů do roku 2020

3 mld. Kč rozdělí v první fázi

128 tis. Kč až tolik mohou získat lidé na nový zdroj tepla

350 tisíc zastaralých kotlů zakáže v roce 2022 zákon

90 procent emisí benzo(a)pyrenu pochází z domácností

40 procent emisí prachových částic PM10 vypouští domácnosti