Náměstek Dolejský pro Novinky.cz: Vietnam jde spolu s Českem proti obchodu s rohy nosorožců

Vietnam a ČR podepsaly ve čtvrtek v duchu mezinárodní úmluvy CITES o regulaci obchodu s ohroženými zvířaty a rostlinami deklaraci o zabránění nelegálního obchodu s rohovinou a slonovinou. V ZOO ve Dvoře Králové ji stvrdili náměstek vietnamského ministra zemědělství Ha Cong Tuan a za českou stranu náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Dohoda stanoví společný postup Vietnamu a Česka především proti zakázanému obchodu s nosorožčími rohy a sloními kly. Mýtům o léčivých účincích rohoviny a slonoviny padnou ročně za oběť desetitisíce ohrožených zvířat.

Obchod s lukrativní komoditou představuje bohatý zdroj příjmů pro mafie rekrutované dílem i z vietnamské menšiny v Česku. Vietnam spolu s Českem představují spíš tranzitní země, kudy proudí rohovina a slonovina především z Jihoafrické republiky do Číny.

„Během posledních čtyř let jsme zadrželi 30 tun slonoviny a tři sta kilogramů nosorožčích klů. Připravujeme zákon, jenž zpřísní doposud až sedmiletý trest za podobný obchod na dvojnásobek. Zároveň spustíme rozsáhlou osvětovou kampaň,“ konstatoval Ha Cong Tuan.

„Vietnam mj. zareagoval na mezinárodní ohlas loňské akce Burn horns, save rhinos (Spalte rohovinu, zachraňte nosorožce), kdy v ZOO Dvůr Králové spálili okolo padesáti kilogramů rohoviny a slonoviny. „Deklarace zajistí i vzájemnou informovanost obou zemí o obchodu s touto komoditou,“ doplnil Dolejský.Osvěta ve vietnamské komunitě

Deklarace zahrnuje i vzdělávací a osvětové programy cílené na vietnamskou komunitu v Česku.

„Jednali jsme se zástupci této komunity mající velký zájem zabránit tomuto nelegálnímu obchodu, na němž se podílí pouze malá část v Česku žijících Vietnamců. Je důležité, aby jim bylo vysvětlováno, že rohovina nemá žádný léčebný účinek,“ podotkl Tuan.

Osvětovou kampaň v Česku připravuje v duchu deklarace ministerstvo životního prostředí. „Osvětu chceme zintenzivnit a nastavit tak, aby byla více efektivní,“ slibuje Dolejský.

Vladislav Prouza, Novinky.cz