Ministr Chalupa přivezl svůj akční plán (Právo)

Soubor opatření pro zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji představil včera v Ostravě ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS), který se zde mimo jiné sešel i s pedagogy a studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity.

Takzvaný Akční plán (AP) pro Moravskoslezský kraj chce ministerstvo uskutečnit během letošního roku. Proto byl k 1. dubnu také vytvořen tříčlenný tým lidí, který se o realizaci AP ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, krajem, Českou inspekcí životního prostředí a Českým hydrometeorologickým ústavem postará.

„Nový plán obsahuje všechna opatření dohromady. Uděláme vše pro to, aby byla zavedena už v následující topné sezóně. Opatření se týkají průmyslu, dopravy, lokálních topenišť, ale také znečišťování ovzduší z polské strany,“ sdělil ministr životního prostředí Chalupa s tím, že řeší s Polskem omezení emisí z jejich území na naše.

„V Moravskoslezském kraji je osm hlavních průmyslových zdrojů znečištění, v Polsku jich je však dvaadvacet. České limity jsou navíc už dnes o polovinu přísnější než ty polské a v příštím roce budou u některých našich znečišťovatelů tvrdší až pětkrát,“ upřesnil dále ministr.

„Nejsložitějším problémem jsou pro nás lokální topeniště. Průmysl je řešitelný, doprava také, i když tato opatření jsou ta nejdražší. Jak ale kontrolovat desetitisíce domácností, to zatím nevíme. Nicméně za pálení PET lahví musí samozřejmě přijít tresty,“ doplnil Chalupa.

Ministerstvo oslovilo kvůli přesným údajům o zdroji znečištění na české a polské straně nezávislé univerzity.

Ministr Chalupa novinářům včera potvrdil, že slíbené čtyři miliardy korun na ekologické projekty žadatelé z kraje dostanou, výzva pro moravskoslezská města a firmy se prodlužuje do konce letošního roku.

„Nemuseli jsme ji prodlužovat, avšak chtěli jsme vyjít vstříc požadavkům zájemců o dotace, abychom jim žádosti usnadnili a zjednodušili.

Chalupa také v Ostravě podepsal druhou dobrovolnou dohodu o opatřeních na ochranu životního prostředí nad rámec zákona s druhým zdejším velkým znečišťovatelem, a to chemičkou BorsodChem. První dobrovolnou dohodu podepsal letos v únoru s hutním závodem ArcelorMittal Ostrava.

Denisa Telaříková, http://www.pravo.novinky.cz, 5.4.2011, Právo, str. 10, Severní Morava a Slezsko