Kácení alejí je teď složitější (Mladá fronta DNES - Liberec)

Likvidace stromů u silnic má nyní díky Františku Pelcovi z Turnova přísnější pravidla

Kácení stromů a alejí podél silnic se nyní řídí novými, přísnějšími pravidly. Již nestačí pouhé oznámení plánu na kácení, ale k zásahu do alejí je teď nutné povolení. Za novelou zákona a kampaní pod heslem „Dvakrát měř, jednou řež“ stojí ministerstvo životního prostředí a jeho turnovský náměstek František Pelc.

„Často se stávalo, že se úřad nestihl nebo zapomněl k ohlášení do patnácti dnů vyjádřit a šestnáctý den se všichni již jen divili, kolik stromů zmizelo,“ vysvětluje Pelc.

Novinka platí od 1. prosince loňského roku. Ke kácení dřevin na silničních pozemcích a u železničních tratí musí dát povolení obecní či městský úřad vždy po dohodě s příslušným silničním nebo železničním úřadem. Pokud mezi nimi k dohodě nedojde, rozhoduje nejbližší nadřízený orgán, což je zpravidla krajský úřad.

„Nyní se ke kácení mohou vyjádřit i různá občanská sdružení, své námitky mohou vznést komise pro životní prostředí a další, kteří dříve tuto možnost neměli,“ říká Pelc.

Věří, že se tak podaří zachránit spoustu stromů, jejichž pokácení by bylo zbytečné.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje v celé republice kácení 3 300 stromů. V Libereckém kraji jde jen o jednotlivé kusy. „Silnice prvních tříd tu žádnými alejemi nevedou, a tak se bude jednat pouze o suché a nebezpečné stromy v jednotlivých případech. Celkem bych to odhadoval na sedmdesát stromů,“ říká Josef Jeníček, ředitel liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic, pod kterou v kraji spadá 400 kilometrů komunikací. Ani odbor dopravy Libereckého kraje s masivním kácením zatím nepočítá. Připravuje projekt revitalizace stromů podél silnic druhé a třetí třídy, které spravuje.

„Každý strom by měl být zvlášť posouzen v rámci projektu, na který budeme žádat dotaci. Vytipujeme ty, které jsou nebezpečné díky svému stavu, nebo jsou nebezpečně blízko silnice,“ vysvětluje krajský náměstek pro dopravu Martin Sepp.

Stromy, které nakonec budou určeny k pokácení, mají být nahrazeny novými vysazenými v bezpečné vzdálenosti od silnice.

Povinnost získat povolení ke kácení platí od loňského prosince pro všechny.

„Pokud někdo předtím kácení pouze ohlásil a neprovedl, musí nyní také zažádat o povolení,“ upozorňuje Pelc. V případě akutního nebezpečí, které by strom mohl představovat, lze kácet okamžitě.

Do 15 dnů to je nutné nahlásit a doložit na úřadě. Podle ministerstva životního prostředí jsou aleje podél silnic významným prvkem v krajině, který utváří její typický ráz.

Další novinka týkající se kácení má platit od začátku března a potěší majitele zahrad.

„Navrhujeme, aby se ovocné stromy na uzavřených zahradách mohli kácet bez povolení,“ říká Pelc. V ostatních případech mohou fyzické i právnické osoby bez povolení kácet stromy o obvodu pouze do 60 centimetrů.

Jaroslav Hoření, http://zpravy.idnes.cz, 8.2. 2010, Mladá fronta DNES, str. 4, Regionální mutace - liberecký kraj