Plánovaný kanál Dunaj-Odra-Labe (ČT1)

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Obrovská stavba za stovky miliard korun, to je plánovaný kanál Dunaj-Odra-Labe. Vláda ho opět vrátila do hry. Teď by ho mělo řešit dokonce několik ministerstev naráz. Úředníci a politici se ale budou bavit zase jen o záměru, skutečný projekt totiž neexistuje. Přesto plánovaný průplav blokuje kilometry půdy kolem řek a taky stále přitahuje radikální odpůrce a zastánce.

J. MITÁČEK, redaktor
Myšlenka kanálu, spojujícího Dunaj, Odru a Labe v jeden plavební systém, sahá až někam hluboko do sedmnáctého století. Už tehdy se čeští stavové usnesli na projektu, který se dodnes nepodařilo zrealizovat. Po další staletí se o obřím vodním díle nadále uvažovalo, k výstavbě však nikdo nepřistoupil. Myšlenky se chopili i komunisté, avšak i na totalitní režim, který si jinak v megalomanských stavbách liboval, to bylo příliš velké soustu. Přesto ale na územích, kudy by měl průplav vést, platí dodnes stavební uzávěra a právě její nedávné prodloužení posunulo kanál opět do centra pozornosti.

Mirek TOPOLÁNEK, předseda vlády České republiky
Tlačil jsem šest ministrů, kteří budou připravovat podklady, reálné podklady pro rozhodnutí vlády, se k té věci vrátíme za dva měsíce.

J. MITÁČEK, redaktor
Toto opatření působí už jako mnohá předchozí, odsunuje rozhodnutí o osudu ambiciózní stavby někam do neurčitě vzdálené budoucnosti. Dohadování o stavební uzávěry je ale pouze třešínkou na dortu různých problémů a otázek, které už jen pouhé uvažování o vybudování průplavu Dunaj-Odra-Labe vyvolává.

Lukáš KREJČÍ, Unie pro řeku Moravu
Zhruba sto let jsou naše řeky systematicky regulovány a v současné době jsou ve velice špatném stavu, to znamená, že snahy by měly vést zejména k zlepšení současného stavu.

Jaroslav POSPÍŠIL, Sdružení Porta Moravica, krajský radní /ODS/
Je možné tu vodní cestu a vidíme to tak, jak systém, stavět ne tak, jak se třeba stavěly před padesáti, sedmdesáti lety, ale naopak, že je možné tu vodní cestu využít jako významný biokoridor.

J. MITÁČEK, redaktor
Příznivci i odpůrci kanálu používají prakticky stejnou rétoriku. Až se nechce věřit, že hovoří o stejné věci. Důvod je jednoduchý. Konkrétní projekt celého díla zatím prostě neexistuje.

Jaroslav POSPÍŠIL, Sdružení Porta Moravica, krajský radní /ODS/
Ten projekt je možné naprojektovat a zrealizovat tak, aby byl příznivý k životnímu prostředí, aby prospěl protipovodňové ochraně, aby prospěl vodohospodářským účelům.

Lukáš KREJČÍ, Unie pro řeku Moravu
Tvrzení, že vodní doprava je ekonomická, ekologická, platí pouze částečně, toto můžeme tvrdit o tocích, které jsou přirozeně vodnaté, přirozeně široké, přirozeně hluboké. V našich podmínkách je ještě do ceny vodní dopravní nutno zahrnout vlastně cenu, která by stála výstavba toho vlastního průplavu.

J. MITÁČEK, redaktor
Jisté je jedno, stavba by byla obrovským zásahem do krajiny. Rozměry nákladních lodí by si vyžádaly úpravy koryt řek, přestavby mostů a budování plavebních komor. Ty, které se nacházejí v místech uvažovaného kanálu dnes, jsou samozřejmě nedostatečné.

Jaroslav POSPÍŠIL, Sdružení Porta Moravica, krajský radní /ODS/
Můj osobní odhad je, a přesvědčení a taky pro to dělám skoro, co můžu, je, že ta vodní cesta bude.

Lukáš KREJČÍ, Unie pro řeku Moravu
Vzhledem k tomu, že o tom projektu už se uvažuje vlastně několik set let a do současné doby se realizovalo pouze asi pět kilometrů z tohodle průplavu, tak se obávám, že tady ten projekt není životaschopný.

J. MITÁČEK, redaktor
Problémem jsou ale i závazky České republiky vůči Evropské unii. Ta sice podporuje jakoukoliv snahu o přesunutí převážených nákladů pryč z přeplněných dálnic, na druhou stranu ale stanovuje i striktní ekologické regule. Nakonec je tady ale Český stát, na jehož území by se měla drtivá většina průplavů Dunaj-Odra-Labe nacházet. A právě ten má v rukou rozhodnutí stavbu zahájit, anebo definitivně odpískat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
A do Prahy zdravím náměstka ministra životního prostředí Františka Pelce. Pane náměstku, dobrý den.

František PELC, náměstek ministra životního prostředí /nestraník/
Dobrý den.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Pro podle vašeho názoru nebyla zatím žádná vláda schopna říct jasně: "Končíme s jakýmikoliv plány na kanál Odra-Labe-Dunaj," anebo naopak: "Ano, začneme stavět, alespoň to, na co staví peníze." Proč to lavírování, když jsou dlouhá léta otevřené obě varianty.

František PELC, náměstek ministra životního prostředí /nestraník/
No, já se domnívám, že to je tím, že ten projekt je skutečně velkolepý a velmi náročný na ekonomické zázemí i na vlastní realizaci a přichází do střetu s mnoha zájmy, a proto to dlouhodobé rozhodování. Osobně jsem přesvědčen, že naráží také na skutečnost, že lodní doprava má také na jedné straně mnoho pozitiv, na druhé straně v českých podmínkách je to velmi kontroverzní a problematický projekt rozvíjet takovou lodní dopravu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
V roce 2005 řekl ministr životního prostředí Libor Ambrozek, že ta stavba je nepřijatelná, protože by nenávratně porušila životní prostředí. Předpokládám, že vaše ministerstvo svůj názor nezměnilo. Jaký je ale poměr hlasů v té pětici ministrů, kteří teď budou připravovat podklady k rozhodnutí vládě. Kolik z nich je celkově pro kanál a kolik proti?

František PELC, náměstek ministra životního prostředí /nestraník/
Já se přiznám, že ten poměr neznám, jak se postaví k problematice jednotliví ministři, nicméně jsem přesvědčen, že kromě aspektu, které hájí náš resort ochrany životního prostředí, kdyby opravdu potenciálně mohlo dojít k nevratným zásahům do unikátního přírodního prostředí, hodnotného nejenom v národní úrovni, ale i evropské úrovni, tady je i problém jiný, a to je to, že ta územní ochrana tohoto koridoru nebo těch jeho variant, opravdu omezuje rozvoj regionů a některých obcí, které prostě leží v těch koridorech, kde je ten určitý, určité možnosti projektu stavebních prostě omezený a myslíme si, že to je dlouhodobě neadekvátní ve vztahu k tomu, že ty socioekonomické pozitivnosti, které někdy jsou deklarovány, nejsou zatím relevantně doloženy.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Dobře. Zeptám se jinak v návaznosti na to, co jste řekl. Vláda se má k tomu problému, kanál Odra-Labe-Dunaj, vrátit zhruba za dva měsíce. Znamená to, že v březnu, dubnu bude zcela jasné, zda bude i nadále platit v trase, plánované trase toho kanálu stavební uzávěra, nebo ne?

František PELC, náměstek ministra životního prostředí /nestraník/
My se budeme snažit, aby ta stavební uzávěra, ze všech sil se budeme snažit, aby prostě přestala platit. Jak už jsem řekl, je to z důvodu rizik, které by přinesla ta stavba budoucnosti pro naše životní prostředí, ale i z důvodu toho, že je pro nás nepřijatelné dlouhodobě blokovat rozvoj v jednotlivých regionech.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Jakým způsobem se budete snažit přesvědčit třeba ministerstvo pro místní rozvoj, které je pro stavbu toho kanálu, tedy i pro zachování té stavební uzávěry, aby změnilo názor.

František PELC, náměstek ministra životního prostředí /nestraník/
My především budeme chtít, aby byly konečně doloženy jednoznačné ekonomické rozbory, které budou dokládat té, ten potenciální pozitivní dopad pro český region. Na druhou stranu. Budeme argumentovat informacemi, které máme k dispozici v první ruce, a to je jaksi riziko poškození těch evropsky významných lokalit, které jsou v trase. Abych nemluvil tak jaksi anonymně, přímo, nebo nepřímo jsou ohroženy takové unikáty, jako je Chráněná krajinná oblast Poodří, Litovelské Pomoraví nebo další lokality, jako je soutok Dyje a Moravy, které jsou úchvatné z hlediska ekologické stability a biodiversity.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Pane náměstku, děkuju za váš čas. Uvidíme, jak vláda nakonec rozhodne. Pěkný den.

Česká televize - ČT1, 26. 1. 2008, 12:05, Týden v regionech