Výstava „Antarktida a ozonová díra: O výzkumu, ochraně ozonové vrstvy a životě u jižního pólu"

Česká republika si připomíná významné výročí 30 let od podpisu Montrealského protokolu jedinečnou výstavou v regionálním muzeu v Chrudimi.

Výstava přibližuje následující témata:
 • Poloha, podnebí, historie
 • Pravěká Antarktida
 • Fauna a flora
 • Tak to je Antarktida - z vědeckého deníku polárníků
 • Vídeňská úmluva a Montrealský protokol
 • Ozonová vrstva
 • Ozonová díra - látky poškozující ozonovou vrstvu
 • Ultrafialové záření a jeho účinky - UV Index
 • Rozhovor s polárníky
 • Český výzkum ozonové vrstvy v Antarktidě - mezinárodní ocenění
 • Monitorování ozonové vrstvy - vazba na Krkonoše

Více na: http://www.muzeumcr.cz/cz/aktualni-vystavy-2/item/935-antarktida-a-ozonova-dira-o-vyzkumu-ochrane-ozonove-vrstvy-a-zivote-u-jizniho-polu