Analýza rozšíření PO2 o možnost podpory zařízení sloužících ke snižování prašnosti z plošných zdrojů

Analýza byla zpracována pro účely rozšíření oblasti podpory OPŽP o čisticí a kropicí vozy a byla primárně zaměřena na hledání argumentů pro podporu čisticích a kropicích vozů a vyčíslení jejich přínosů ke snížení prašnosti.