Analýza ICF

Pro vhodné nastavení podpory z Modernizačního fondu realizovala v období 2019–2020 společnost ICF ve spolupráci se společností Enviros a prof. Michalem Petrem projekt „Supporting low-carbon transition of the Czech Republic by EU ETS Funding Mechanisms“. Projekt byl hrazený z prostředků DG REFORM.

Cílem projektu bylo:
  1. zmapovat potřeby jednotlivých sektorů vhodných k podpoře z Modernizačního fondu;
  2. navrhnout programy podpory financované z Modernizačního fondu;
  3. provést odhady environmentálních a ekonomických dopadů podpory;
  4. komunikovat s relevantními stakeholdery;
  5. navrhnout návod pro žadatele o podporu.

Výstupy projektu jsou ke stažení níže. Všechny dokumenty jsou v angličtině.

Stáhněte si...