Aktualizace programů zlepšovaní kvality ovzduší 2020+

Materiály k tvorbě PZKO 2020+ (průběžně bude doplňováno)
Zápisy z veřejných projednání aktualizace PZKO 2020+
Zápisy z regionálních jednání k aktualizaci PZKO 2020+