Aktuality k Basilejské úmluvě

Dne 24. 3. 2010 navštívila Prahu výkonná tajemnice Basilejské úmluvy Katharina Kummer Peiry. V pražské ZOO ocenila projekt zaměřený na sběr starých mobilních telefonů, který umožňuje získat finanční prostředky na záchranu goril. Za každý mobil odevzdaný zoologické zahradě půjde 10 korun na záchranu goril. Více informací o projektu je k dispozici na stránkách Úmluvy a také zde.

Katharina Kummer Peiry jednala také s Janem Dusíkem, předsedou byra Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, známé jako Aarhuská úmluva, a dalšími představiteli ministerstva životního prostředí o možnostech České republiky podpořit kampaň OSN „Bezpečná planeta“ zaměřenou na zvýšení povědomí o nutnosti odpovědného nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a odpady. Kampaň je projektem společného sekretariátu Basilejské, Stockholmské a Rotterdamské úmluvy. Její součástí je „UN Body Burden Forum“, v rámci kterého podstupují dobrovolníci z řad známých politiků, sportovců a herců test identifikující nebezpečné chemické látky v jejich krvi. Zveřejnění výsledků testů má přilákat pozornost široké veřejnost k problematice nebezpečných chemických látek ve volném prostředí. Součástí kampaně bude výstava děl umělců z celého světa v Českém centru v New Yorku ve dnech 7. – 14. května 2010, jejímž hlavním úkolem bude ukázat, jak člověku umění pomáhá chápat své tělo jako neoddělitelnou součást přírody.