Významné akce UNEP

Přehled a informace o významných akcích UNEP, jichž se účastní ČR.

 • zasedání UNEA-5 - Páté Environmentální shromáždění Organizace spojených národů - Téma UNEA-5 je „Posílení akcí pro přírodu k dosažení cílů udržitelného rozvoje“. První část UNEA-5 (UNEA.5.1) proběhla online ve dnech 22.-23. 2. 2021, přičemž druhá část UNEA-5 (UNEA.5.2) proběhne s osobní účastí předběžně ve dnech 28. 2.-2. 3. 2022, na kterou naváže oslava výročí UNEP@50. UNEA-5.1 úspěšně přijala tři administrativní rozhodnutí: management svěřeneckých fondů a účelových příspěvků; střednědobou strategii UNEP pro roky 2022-2025 a program práce a rozpočtu UNEP pro roky 2022-2023; datum a formát UNEA-5 s osobní účastí v roce 2022. Závěrem byla přijato stručné konsensuálního prohlášení. Součástí UNEA.5.1. byly dva půldenní dialogy na vysoké úrovni (Leadership Dialogues, LD) k tématu: „Přínos environmentální dimenze udržitelného rozvoje k budování odolného a inkluzivního postpandemického světa", kde Ing. Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů, přednesl za ČR projev týkající se mimo jiné aktivit ČR pro zelenou obnovu a pro podporu environmentální části udržitelného rozvoje pro další roky.
 • zasedání UNEA-4 - Čtvrté Environmentální shromáždění Organizace spojených národů (Nairobi, 11. – 15. března 2019)
 • zasedání UNEA-3 - Třetí Environmentální shromáždění Organizace spojených národů (Nairobi, 4. – 6. prosince 2017)
 • zasedání UNEA-2 - Druhé Environmentální shromáždění Organizace spojených národů (Nairobi, 23. – 27. května 2016)
 • zasedání UNEA (PDF, 88 kB) - Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (Nairobi, 23. – 27. června 2014)
 • 27. zasedání (PDF, 99 kB ) Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí a Globálního fóra ministrů životního prostředí (ŘR UNEP/GMEF Nairobi, 18. - 22. února 2013)
 • 12. zvláštní zasedání (PDF, 95 kB ) Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí a Globálního fóra ministrů životního prostředí (ŘR UNEP/GMEF Nairobi, 20. - 22. února 2012)
 • 26. zasedání (PDF, 102 kB ) Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí a 12. Globální fórum ministrů životního prostředí (ŘR UNEP/GMEF Nairobi, 21. - 25. února 2011)
 • 11. zvláštní zasedání (PDF, 58 kB ) Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí a 11. Globální fórum ministrů životního prostředí (ŘR UNEP/GMEF, Bali, 24. - 26. února 2010)
 • 10. zvláštní zasedání (PDF, 40 kB) Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (ŘR UNEP) a 9. Globální fórum ministrů životního prostředí (GMEF)
 • 25. zasedání (PDF, 49 kB) Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (ŘR UNEP) a 10. Globální fórum ministrů životního prostředí (GMEF)