Agentury a organizace

Česká republika je členem několika evropských agentur, organizací nebo uskupení, jejichž členské státy či instituce spolupracují v oblasti životního prostředí.

EEA

V roce 2002 se stala Česká republika plnohodnotným členem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). EEA je jednou z agentur Evropské unie. Jejím hlavním úkolem je poskytovat nezávislé a kvalitní informace o životním prostředí.

Součástí struktury EEA jsou takzvaná evropská tematická centra (European Topic Centres, ETC). ETC jsou střediska, která sdružují organizace z členských zemí EEA s odbornými znalostmi ze specifické oblasti životního prostředí. Účast v ETC je prestižní záležitostí a značí odbornou erudici členských organizací. Velkým úspěchem ČR tak je skutečnost, že je zastoupena ve všech současných ETC, což je v evropském kontextu výjimečné.

Seznam jednotlivých ETC se zastoupením ČR:

  • ETC pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody (ETC on Inland, Costal and Marine Waters, ETC/ICM) – CENIA
  • ETC pro dopady změny klimatu, zranitelnost a přizpůsobení se (ETC on Climate Change Impact, Vulnerability and Adaptation, ETC/CCA) – COŽP UK
  • ETC pro urbanismus, využití území a půdy (ETC on Urban, Land Use and Soil, ETC/ULS) – GISAT s.r.o
  • ETC pro biologickou rozmanitost (ETC on Biological Diversity, ETC/BD) – AOPK ČR
  • ETC pro odpady a materiály v oblasti zelené ekonomiky (ETC on Waste and Materials in a Green Economy, ETC/WMGE) – CENIA
  • ETC zaměřené na znečištění ovzduší, dopravu, hluk a průmyslové znečištění (ETC/ATNI) - ČHMÚ
  • ETC pro změnu klimatu, mitigaci a energetiku (ETC/CME) - ČHMÚ

IMPEL

The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) je mezinárodní neziskovou organizací zaměřenou na implementaci a prosazování práva v oblasti životního prostředí, tedy zajištění efektivnější aplikace zákonů o životním prostředí. Jedním z klíčových cílů organizace IMPEL je přispět k implementaci environmentální legislativy EU, pomoci EK zlepšit jejich praktičnost a prosaditelnost a zajistit jejich konzistenci s principy „lepší legislativy“.

IMPEL byl založen v roce 1992 jako neformální síť evropských regulátorů a instituci. V roce 2008 se stal mezinárodní neziskovou organizací. Česká republika je jedním ze zakládajících členů této organizace. IMPEL má v současné době 48 členů z 33 zemí zahrnující členské státy EU, Makedonii, Turecko, Island a Norsko a Švýcarsko. Více informací o zapojení České republiky do aktivit IMPELu najdete na stránkách ČIŽP.