Národní program Životní prostředí - Výzva č. 7/2017

Výzva č. 7/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:„Místní Agenda 21 a Pakt starostů“

Cílem Výzvy je podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků.

Podporovány budou projekty:
  • a) spjaté s rozvojem místní Agendy 21, zaměřené na oblast životního prostředí, udržitelné spotřeby a výroby a dopravy,
  • b) spjaté se zapojením měst a obcí ČR do iniciativy Paktu starostů a primátorů, zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování odolnosti vůči negativním dopadům změny klimatu.

Oprávnění příjemci: obce, městské části, dobrovolné svazky obcí, kraje a místní akční skupiny

Alokace: a)10 mil. Kč, b)5 mil. Kč

Výše podpory:

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

  • a)Výše podpory na jeden projekt min. 300 tis. Kč a max. 1 mil. Kč.
  • b)Výše podpory na jeden projekt min. 250 tis. Kč a max. 1,5 mil. Kč.

Příjem žádostí: 5. 5. 2017 - 29. 9. 2017

Výzva je koncipována jako jednokolová, soutěžní.

Dokumenty související s Výzvou:
Stáhněte si...