Projekty podporující adaptaci v ČR

Úspěšná adaptace na změnu klimatu vede ke snížení zranitelnosti a zvýšení odolnosti vůči jejím dopadům, aniž by byla ohrožena kvalita životního prostředí a ekonomický a společenský potenciál rozvoje. Proces přizpůsobování se změně klimatu je postupný a dlouhodobý a je potřeba ho provádět napříč všemi úrovněmi, od mezinárodní a celostátní až po individuální. V posledních letech bylo podpořeno několik zajímavých adaptačních projektů: