Konference Adaptace na změnu klimatu v regionech

Konference je součástí projektu Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni. Konference se koná 17. března 2016 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Stáhněte si...