Část fondu bývalé knihovny MŽP je zpřístupněna v knihovně České geologické služby. Publikace z tohoto fondu je možné vyhledat v on-line katalogu knihovny ČGS v sekci Knihy, Články ENVI. Ve studovně knihovny ČGS jsou k dispozici pro prezenční studium české a zahraniční časopisy aktuálního roku z oblasti životního prostředí. Vystaveny jsou zde také novinky monografií, slovníky a encyklopedie. Fond monografií je výběrově uložen ve skladu v Praze (v on-line katalogu uvedeno v lokaci knihovna Praha). Ve skladu v Praze jsou také všechny české časopisy. Zahraniční časopisy jsou ve skladu v Praze uloženy 5 let. Starší ročníky zahraničních časopisů a část monografického fondu jsou uloženy ve skladech mimo Prahu (v on-line katalogu uvedeno v lokaci Lužná-depozitář). Svoz těchto materiálů probíhá jedenkrát týdně (pondělí), proto upozorňujeme na nutnost včasného objednání těchto materiálů na e-mailové adrese: knihovna@geology.cz nebo přes aplikaci webového katalogu.

Kontakt: Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1, tel.: 257 089 439 (otevřeno út-čt 8.00-15.00, pá 8.00-12.00), knihovna@geology.cz.

 

 

 

Aktuality RSS

Archiv aktualit

Doporučujeme

  • Environment Complete™
    americká databáze pokrývá řadu oblastí, kterými jsou např. energie, obnovitelné zdroje energie, přírodní zdroje, vodní hospodářství, geografie, odpadové hospodářství, environmentální technologie, environmentální právo, veřejná politika, sociální dopady, městské plánování, aplikované zemědělství, ekosystémová ekologie a další. Obsahuje více než 2,6 mil. bibliografických záznamů z více než 2 400 titulů publikovaných v USA i v jiných zemích. Obsahuje plný text více než 1000 časopisů včetně celosvětově prestižních a v daném oboru nejpoužívanějších titulů jako např. Ecologist, Conservation Biology apod.
  • GreenFILE
    databáze je zaměřena na vztahy mezi člověkem a životním prostředím. GreenFILE obsahuje indexaci a abstrakta pro vice než 600 titulů, včetně nejširšího možného záběru - tedy od 1. ročníku až do současnosti - pro časopisy Bioscience (zpětně až do roku 1964), Conservation Biology (zpětně až do roku 1987), Journal of Ecology (zpětně až do roku 1913) či Journal of Environmental Planning and Management (zpětně až do roku 1948). Databáze je volně přístupná.