Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Síť knihoven a IS > Adresář knihoven a informačních středisek

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Adresář knihoven a informačních středisek

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)
Oddělení knihovny a vydavatelství
Výpůjční doba: úterý a čtvrtek 8.00 - 11.30, 13.00 - 15.00, středa 13.00 - 18.00, pátek 10.00 - 12.00
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 4
Tel.: 283 069 129
E-mail: knihovna@nature.cz
URL:http://www.ochranaprirody.cz, stránky Knihovny

Česká geologická služba (ČGS)
Knihovna
Výpůjční doba: úterý - čtvrtek 8.00 - 15.00, pátek 8.00 - 12.00
Klárov 3
118 21 Praha 1
Tel.: 257 089 439
e-mail: knihovna@geology.cz
URL: http://www.geology.cz, stránky Knihovny
Detašované pracoviště

Česká geologická služba (ČGS)
Mapový archiv
Výpůjční doba: pondělí - čtvrtek 7.30 - 15.00, pátek 7.30 - 13.30
Kostelní 364/26
170 06 Praha 7
Tel.: 234 742 204
E-mail: alena.cejchanova@geology.cz
URL: http://www.geology.cz, stránky Mapového archivu

Česká geologická služba (ČGS)
Archiv Útvaru Geofond (dříve ČGS- Geofond více informací)
Výpůjční doba: pondělí - čtvrtek 7.30 - 15.00, pátek 7.30 - 13.30
Mgr. Milada Hrdlovicsová Kostelní 26
170 06 Praha 7
Tel.: 234 742 209, 234 742 140
E-mail: archiv@geology.cz, milada.hrdlovicsova@geology.cz, michaela.hlubuckova@geology.cz
URL: http://www.geology.cz, stránky Archivu Geofondu
Detašovaná pracoviště

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Středisko informačních služeb
Výpůjční doba: pondělí - pátek 9.00 - 14.00
Miloslava Konopáčová, vedoucí knihovny
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4-Komořany
Tel.: 244 032 723, 244 032 733
E-mail: konopacova@chmi.cz , monika.bruzova@chmi.cz
URL: http://www.chmi.cz, stránky Knihovny
Detašovaná pracoviště

Správa jeskyní ČR
Ing. Ivana Mrázková
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice
Tel.: 271 000 056, 271 000 040
E-mail: spravajeskynicr@caves.cz
URL: http://www.caves.cz/

Správa Krkonošského národního parku
Knihovna Krkonošského muzea
Výpůjční doba: pondělí a čtvrtek 8.00 - 15.00, středa 13.00 - 16.00
Mgr. Zdeňka Flousková
Husova 213
543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 456 706
E-mail: zflouskova@krnap.cz
URL:http://www.krnap.cz/, stránky Knihovny

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ)
Knihovna
Výpůjční doba: úterý - čtvrtek 7.30 - 11.30
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
Tel.: 296 528 334
knihovna@vukoz.cz
E-mail: Ing. Jana Dostálková, tel.: 296 528 334, e-mail:dostalkova@vukoz.cz
Eva Obdržálková, tel.: 296 528 335, e-mail: obdrzalkova@vukoz.cz
URL: http://www.vukoz.cz, stránky Knihovny

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (VÚV)
Středisko vědeckotechnických informací
Výpůjční doba: pondělí - čtvrtek 9.00-12.00, 12.30 - 15.00, pátek 9.00 - 12.00, 12.30 - 13.30
Ing. Naďa Wannerová, vedoucí střediska
Podbabská 30/2582
160 00 Praha 6
Tel.: 220 197 206
E-mail: nada_wannerova@vuv.cz, knihovna@vuv.cz
URL: http://www.vuv.cz, stránky Střediska vědeckotechnických informací
Detašovaná pracoviště