Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Informace > Informace EU

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Informace EU

Zrušením knihovny MŽP ukončilo ministerstvo zpracování přehledů o právních a technických předpisech ES/EU, které se vztahují k životnímu prostředí. Aktualizace byla ukončena k 31.10.2012.

EUR-lex - přístup k právu Evropské unie >>>

Přístup k Judikatuře EU >>>

Předpisy ES/EU z oblasti ŽP - plnotextová databáze předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů s retrospektivou od roku 1957. V databázi Předpisů ES z oblasti ŽP je možné listovat a vyhledávat podle názvu předpisu, oblasti životního prostředí, celexového čísla (CELEX), typu předpisu, formy překladu, v pohledu plné texty, klíčových slov a keywords. Databáze je dostupná, ale aktualizace byla ukončena k 31.10.2012

Přehled předpisů ES z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů slouží k rychlé orientaci v nově vydaných předpisech. Aktualizace ukončena 31.10.2012.

ODKAZY EU - odkazy na internetové stránky Evropské unie: