Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Informace > Projekty VaV a EIA

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Projekty VaV a EIA

Na ministerstvu životního prostředí jsou v listinné podobě uložené zprávy o řešení projektů výzkumu a vývoje. Informace o těchto zprávách jsou ukládány do databáze PROJ - projekty a studie. Jedná se o projekty Programu péče o životní prostředí, projekty výzkumu a vývoje, studie zpracované na zakázku ministerstva pro podporu výkonu státní správy a další vybrané projekty. Starší projekty a studie (do roku 2002) je možné dohledat v původní databázi PPŽP a VaV, která obsahuje část studií původně uložených v CENIA.

Po předchozí domluvě je možné do studií nahlédnout.

Informace poskytuje:
Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531

Další informace o výstupech výzkumu a vývoje v České republice poskytují stánky Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje.

Dokumentaci EIA, která je uložena ve Správním archivu ministerstva, lze prezenčně zapůjčit prostřednictvím archivu po dohodě se sekretariátem odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC.

Informace poskytuje:
Eva Lerstová, tel.: 26712 2997