Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana  > Správní archiv

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Správní archiv

Správní archiv MŽP byl zřízen k zajištění odborné správy doručených dokumentů a dokumentů vzešlých z činnosti jak Ministerstva životního prostředí, tak i organizací, pro které bylo ministerstvo určeno jako nástupnická organizace.

Činnost správního archivu vychází z Organizačního řádu MŽP v platném znění a Spisového řádu.

Služby archivu

Dokumenty a spisy ze spisovny a správního archivu mohou být veřejnosti zapůjčeny k prezenčnímu studiu na základě písemné žádosti potvrzené útvarem původce, jemuž spis nebo dokument náleží. Informace o kontaktech na pověřené pracovníky odborných útvarů, o dokumentech či spisech ze spisovny, popř. správního archivu poskytuje zaměstnanec archivu: Milada Křížová, e-mail: milada.krizova@mzp.cz, tel.: 267 122 303.

Dokumentaci EIA, která je uložena ve Správním archivu ministerstva, lze prezenčně zapůjčit po dohodě se sekretariátem odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC. Informace poskytuje: Eva Lerstová, e-mail: eva.lerstova@mzp.cz, tel.: 267 122 280.

Vzhledem k tomu, že je správní archiv umístěn mimo budovu ministerstva, je nutné své požadavky a návštěvu správního archivu konzultovat předem s pověřeným zaměstnancem telefonicky nebo elektronickou poštou.

Informace poskytuje:

Milada Křížová, e-mail: milada.krizova@mzp.cz, tel.: 267 122 303