Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana  > Databáze

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Databáze

PROJ – Projekty a studie
Anotovaná bibliografická databáze projektů výzkumu a vývoje, studií zpracovaných pro Ministerstvo životního prostředí a dalších vybraných projektů. Zahrnuje zprávy, které jsou uložené v archivu MŽP.

Externí databáze

Informace o přístupu poskytne Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531

Environment Complete™ americká databáze pokrývá řadu oblastí, kterými jsou např. energie, obnovitelné zdroje energie, přírodní zdroje, vodní hospodářství, geografie, odpadové hospodářství, environmentální technologie, environmentální právo, veřejná politika, sociální dopady, městské plánování, aplikované zemědělství, ekosystémová ekologie a další. Obsahuje více než 2,6 mil. bibliografických záznamů z více než 2 400 titulů publikovaných v USA i v jiných zemích. Obsahuje plný text více než 1000 časopisů včetně celosvětově prestižních a v daném oboru nejpoužívanějších titulů jako např. Ecologist, Conservation Biology apod.

GreenFILE - databáze GreenFILE je zaměřena na vztahy mezi člověkem a životním prostředím. GreenFILE obsahuje indexaci a abstrakta pro vice než 600 titulů, včetně nejširšího možného záběru - tedy od 1. ročníku až do současnosti - pro časopisy Bioscience (zpětně až do roku 1964), Conservation Biology (zpětně až do roku 1987), Journal of Ecology (zpětně až do roku 1913) či Journal of Environmental Planning and Management (zpětně až do roku 1948). Databáze je volně přístupná.

Dostupné, ale neaktualizované databáze

APK - Katalog monografií
Databáze neperiodických informačních pramenů. Databáze je pouze informační, fond je zpřístupněn v knihovně ČGS (on-line katalog knihovny ČGS, Knihy ENVI).

APK - Katalog periodik
Databáze periodických informačních pramenů. Databáze je pouze informační, fond je zpřístupněn v knihovně ČGS (on-line katalog knihovny ČGS, Články ENVI).

CLANKY - Bibliografická databáze článků z oblasti životního prostředí
Bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních periodik z fondu odborné knihovny MŽP s tematickým zaměřením na životní prostředí z let 2011 - 2012. Obsahuje 2300 záznamů článků.

EKODISK
Plné texty některých starších ročníků českých periodik se vztahem k přírodě a životnímu prostředí.

Plnotextová databáze překladů českých právních předpisů z oblasti ŽP
Databáze plných textů překladů českých právních předpisů z oblasti životního prostředí do anglického jazyka, které souvisejí s The Environmental Acquis a jsou v gesci MŽP. Aktualizace ukončena v roce 2010.

Předpisy ES/EU z oblasti ŽP
Bibliografická databáze předpisů Evropských společenství/Evropské unie z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů. Aktualizace ukončena 30.11.2012.

RESERS
Anotovaná bibliografická databáze článků z odborných zahraničních i tuzemských časopisů a sborníků vybraných s tematikou hospodaření s odpady a ze souvisejících oblastí. Obsahuje přes 27 000 záznamů článků z oblasti odpadového hospodářství z renomovaných českých a zahraničních časopisů z let 1993 až 2012.

VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí
Bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních periodik, monografií a sborníků s tematickým zaměřením na životní prostředí v ČR a SR z let 1998 - 2010. Vznikla ve spolupráci sítě knihoven a informačních středisek resortu MŽP a obsahuje 42 739 bibliografických záznamů.

Zprávy z EU - Krátké zprávy ze zahraničních periodik z oblasti ŽP
Databáze informací ze zahraničních periodik z oblasti ŽP. Aktualizace ukončena v roce 2012.