Údaje zpracovány k datu: 02/11/2009

Katalog databází VKIS
Název:CESTY - Knihovnicko-bibliografická databáze cestovních zpráv
Charakteristika:Databáze zahraničních cestovních zpráv zaměstnanců MŽP, popř. resortních a spolupracujících organizací
Zadavatel:RIS MŽP
Zpracovatel:RIS MŽP‚ Milada Křížová‚ tel.: 2671 22303‚ fax: 267 311 381‚ mailto:milada.krizova@mzp.cz
Správce databáze:RIS MŽP‚ Mgr. Jaroslava Kotrčová‚ tel.: 26712 2531‚ fax: 267 311 381‚ mailto:jaroslava.kotrcova@mzp.cz
Internetová prezentace:SYSNET s.r.o.‚ Erik Borš‚ tel.: 602 772 673‚ mailto:ebors@sysnet.cz
RIS MŽP‚ Mgr. Jaroslava Kotrčová‚ tel.: 26712 2531‚ fax: 267 311 381‚ mailto:jaroslava.kotrcova@mzp.cz
On-line verze (URL):http://www.env.cz/is/db-cesty/
Retrospektiva databáze:1990 - 2009
Retrospektiva záznamů:1979 - 2008
Vystaveno na webu od (-do):1999
Počet záznamů:5718
Struktura záznamu:tematické třídění; autor; název; signatura; rok; organizace; místo uložení; přírůstkové číslo; geografie; počet stran; příl.; klíčová slova; keywords
Aktualizace:průběžně
Software:Lotus Notes/Domino
Výstup:rešerše‚ do roku 2003 1x ročně tištěný výstup‚ v pdf formátu na www stránce MŽP‚ rubrika Informační služby‚ přehledy cestovních zpráv v EKO VIS. Informační zpravodaj č. 1 a 5/2008
Přístup:http://www.env.cz/is/db-cesty/
http://www.env.cz/is/publ-cesty-2001 (soubor pdf)
http://www.env.cz/is/publ-cesty-2002 (soubor pdf)
http://www.env.cz/is/publ-cesty-2003 (soubor pdf)
Klíčová slova:databáze bibliografická; zpráva cestovní; Ministerstvo ŽP; organizace resortní; konference; kongres; seminář; zasedání; výstava; veletrh; pobyt studijní; zahraničí
Keywords:bibliographic database; report on official trip; Ministry of the Environment; resort organisation; conference; congress; workshop; exhibition; fair; research fellowship; foreign countries
Druh databáze:knihovnická
Poznámka:Správce databáze : do poloviny r. 2006: DATARES‚ Mgr. Alena Macháčková. Zpracovatel: do r. 2000 (ročník 1999) Geofond ČR‚ v r. 2001 (ročník 2000) Český ekologický ústav‚ DATARES‚ Mgr. Alena Macháčková do roku 2005 (ročník 2004). Internetová prezentace: do r. 2001 (ročník 2000) RIS MŽP‚ PhDr. Nina Vališová‚ do r. 2003: (ročník 2002) SYSNET s.r.o.‚ Jan Šťovíček‚ do r.2005 (ročník 2004) SYSNET s.r.o.‚ Jiří Pabouček