Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Fakultní nemocnice Motol

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě oznámení
Zkrácený názevFakultní nemocnice Motol
Oprávněná osobaFakultní nemocnice Motol
Místo podnikání (sídlo)V Úvalu 84‚ 150 06 Praha 5
Identifikační číslo (IČ)00064203
Geneticky modifikovaný organismusEscherichia coli, buněčné linie
Kategorie rizika2. kategorie
Účel nakládánívýzkum
Datum vzniku oprávnění01/15/2016
Datum zániku oprávnění
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):Havarijni_plan_FN_Motol.pdf (524 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne02/04/2016
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne05/17/2017