Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Ústav živočišné fyziologie a genetiky

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě oznámení
Zkrácený názevÚstav živočišné fyziologie a genetiky
Oprávněná osobaÚstav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Místo podnikání (sídlo)Rumburská 89‚ 277 21 Liběchov Veveří 97‚ 602 00 Brno
Identifikační číslo (IČ)67985904
Geneticky modifikovaný organismusLaboratorní myš, prase, lentiviry, Escherichia coli
Kategorie rizika1. a 2. kategorie
Účel nakládáníVýzkum
Datum vzniku oprávnění02/03/2006
Datum zániku oprávnění
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):UZFG_havarijni_plan.pdf (46 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/300/ENV/CZ
Dne03/21/2006
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne07/24/2013