Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Agritec Plant Research - hrách setý

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě povolení
Zkrácený názevAgritec Plant Research - hrách setý
Oprávněná osobaAGRITEC Plant Research s.r.o.
Místo podnikání (sídlo)Zemědělská 2520/16‚ 787 01 Šumperk
Identifikační číslo (IČ)26784246
Geneticky modifikovaný organismusHrách setý
Kategorie rizika
Účel nakládáníProvádění polních pokusů bude ověření vlivu místa inzerce konstruktů a cílových genů na biologické charakteristiky a šlechtitelské parametry. Projevy vnesených cílových genů do značné míry ovlivňují podmínky prostředí.
Datum vzniku oprávnění05/01/2010
Datum zániku oprávnění12/31/2020
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):ATTRHSAP.pdf (113 kBytes); Agritec_VSS_havarijn_plan.pdf (51 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/04/2010
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne03/31/2016