Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Fakultní nemocnice Motol - klinické hodnocení

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 5, 6, 8)


Uživatel geneticky modifikovaného organismu
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě povolení
Zkrácený názevFakultní nemocnice Motol - klinické hodnocení
Oprávněná osobaFakultní nemocnice Motol
Místo podnikání (sídlo)V Úvalu 84‚ 150 06 Praha 5
Identifikační číslo (IČ)00064203
Geneticky modifikovaný organismusOnkolytický adenovirus Ad5/3-D24-GMCSF - ONCOS-102
Kategorie rizika
Účel nakládáníONCOS-102 (Ad5/3- D24-GMCSF) je uváděn do životního prostředí v rámci uvádění jednoramenného klinického hodnocení SP015 fáze I pro určení bezpečnosti a míry aktivace imunitního systému při léčbě aktivní buněčnou imunoterapií DCVAC/PCa v kombinaci s imunostimulačním adenovirem ONCOS-102 u pacientů s pokročilou metastatickou kastračně resistentní rakovinou prostaty („A phase I‚ single-arm study to evaluate safety and immune activation of a combination of DCVAC/PCa‚ an active cellular immunotherapy‚ and ONCOS-102‚ an immune-priming adenovirus‚ in men with advanced metastatic castration-resistant prostate cancer“‚ číslo protokolu SP015.)
Datum vzniku oprávnění05/30/2017
Datum zániku oprávnění
Přílohy (havarijní plán, rozhodnutí ):oeres-rozhodnuti_MZP_GMO-20170530.pdf (611 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne11/02/2017
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne01/03/2018