Přeskočit navigaci
 

Navigační cesta

Titulní strana > Brambor se změnou odolnosti k plísni bramborové - oprávnění zaniklo

MŽP GMO   Verze 2.1.1

Registr povolených geneticky modifikovaných organismů (§ 22 odst. 2, 3)


Geneticky modifikovaný organismus schválený pro uvádění do životního prostředí
KategorieOprávnění k nakládání s GMO na základě
Zkrácený názevBrambor se změnou odolnosti k plísni bramborové - oprávnění zaniklo
Oprávněná osobaÚstavu experimentální botaniky AV ČR‚ v. v. i.‚ Vesa Velhartice‚ šlechtění a množení brambor‚ a.s.‚ Velhartice
Místo podnikání (sídlo)ÚEB - Rozvojová 263‚ 165 02 Praha 6 Vesa - Velhartice‚ 341 42 Kolinec 46884335
Identifikační číslo (IČ)ÚEB - 613 89 030 Vesa - 46884335
Specifikace GMOBrambor hlíznatý, Solanum tuberosum ssp. tuberosum L., se změnou odolnosti k plísni bramborové, kultivary Velox, Désirée a Lukava.
Specifikace genetické modifikaceJedná se o soubor rostlin, do nichž byl vnesen úsek T-DNA exprimující v celé rostlině bramboru (v důsledku použití promotoru 35S) fúzní gen kódující hmyzí inhibitor proteáz s připojeným genem GFP a samotný gen SPI2 se šesti histidinovými kodóny mezi posledním kodónem a stop kodónem, označený SPI2-His6.
Podmínky nakládáníNakládat s výše uvedenými geneticky modifikovanými organismy lze jen způsobem popsaným v žádosti čj. 2797/ENV/09 a rozhodnutí MŽP čj. 2797/ENV/09
Kategorie rizika
Účel nakládáníCílem uvedení geneticky modifikovaných brambor se změnou odolnosti k plísni bramborové do životního prostředí je:; 1) provádění polních pokusů s nezávislými transgenními liniemi bramboru odvozenými od odlišných odrůd a pozorování biologických vlastností rostlin.; 2) získání údajů o expresi transgenu v závislosti na různém genetickém pozadí daném odrůdou.; 3) ověření vlivu účinku transgenu na odolnost rostlin k napadení plísní bramborovou
Požadavky na označení
Datum vzniku oprávnění05/12/2009
Doba platnosti oprávnění4 (roky)
Datum ukončení platnosti oprávnění12/31/2013
Příloha (rozhodnutí):oer-zaverecna_zprava_Vesa_2800ENV09-20111205.pdf (131 kBytes); ATT473CF.pdf (131 kBytes)
ZapsalMiroslav Vecera/700/ENV/CZ
Dne05/21/2009
UpravilMiroslav Vecera/ENV/CZ
Dne03/31/2016