Pod titulem Věstník MŽP č.6/98 se skrývá CD ROM se Seznamem látek, které nepodléhají povinnosti registrace podle § 6, odst. (2), písm a) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

Toto CD bylo vyrobeno licenčně a slouží k potřebě státní správy. Zájemci o tento seznam mají možnost si objednat CD s názvem EUROLIST u firmy EKOLINE, s.r.o., Brno (tel/fax: 05/4521 8716) na www strance: http://www.ekoline-brno.cz .

Bližší informace poskytne odbor environmentálních rizik (ředitel Ing. Karel Bláha, CSc., e-mail: blaha@env.cz) e-mail S300ReaS@env.cz.