Věstník MŽP 07/01


6. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží

7. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí k rozsahu a způsobu zpracování programu prevence závažné havárie podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií

8. Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí č. 1/2001 k posuzování žádostí o stavbu stožárů anténních nosičů

SDĚLENÍ

24. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí

25. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí