25. Sdělení

odboru 630 - geologie Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 30. září 1999) na základě zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a ve smyslu vyhlášky MHPR č. 412/1992 Sb.
Odbor 630 - geologie MŽP uveřejňuje seznam oprávněných osob s osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce. Jedná se o oprávněné osoby, které mají platné osvědčení. Držitelé osvědčení, kterým platnost osvědčení po 5 letech skončila a nebyla znovu obnovena, nejsou v seznamu uvedeni.

Mgr. Zdeněk Venera, v.r., ředitel odboru 630 - geologie


Geofyzika

p. f. Ludmila Aleksejevová, CSc., Okružní 366, 27 401 Slaný
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Ing. Evžen Andres, Vinohradská 71, 120 00 Praha 2
platí do: 8. 4. 2003

RNDr. Jaroslav Bárta, CSc., Nad vodovodem 42/2032, 100 00 Praha 10
platí do: 5. 2. 2003

RNDr. Vilém Bárta, Lužická 19, 120 00 Praha 2
platí do: 31. 1. 2 001

RNDr. Vojtěch Beneš, Na Dionýsce 6, 160 00 Praha 6
platí do: 2. 3. 2003

Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., I. Sekaniny 1801, 708 00 Ostrava 4
platí do: 31. 7. 2001

RNDr. Petr Čepela, Devonská 999/1, 152 00 Praha 5
platí do: 4. 12. 2003

Mgr. Jiří Dvořák, Teplická 264, 190 00 Praha 9
platí do: 23. 12. 2002

RNDr. Vlastimila Dvořáková, Černého 43, 63500 Brno
platí do: 18. 4. 2002

RNDr. Jaromír Hanák, 664 31 Lelekovice 370
platí do: 2. 12. 2003

p. g. Radomír Hankus, Okružní 367, 274 01 Slaný
platí do: 16. 4. 2003

Mgr. Evžen Hnízdo, Příbram VII-257/1, 261 02 Příbram
platí do: 30. 6. 2002

Jindřich Horáček, Tábor 48b, 602 00 Brno
platí do: 24. 3. 2004

RNDr. Jan Hron, Janáčkovo nábřeží 45, 150 00 Praha 5
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Jaroslav Chmelař, Čapkova 1063, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 3. 6. 2003

RNDr. Stanislav Chochlík, Klikorkova 1980, 272 00 Kladno
platí do: 6. 5. 2003

RNDr. Josef Janda, Škábova 16, 106 00 Praha 10
platí do: 31. 1. 2001

p. g. František Jihlavec, Ramešova 5, 612 00 Brno
platí: 29. 5. 2003

Ing. Anna Jurenková, Foersterova 712, 738 01 Frýdek - Místek
platí do: 22. 4. 2003

Mgr. Petr Karásek, Pod lesem 1a, 466 02 Jablonec nad Nisou
platí do: 30. 12. 2002

Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc., V Cibulkách 5, 150 00 Praha 5
platí do: 13. 2. 2003

RNDr. Miroslav Kobr, CSc., V štíhlách 1311, 140 00 Praha 4
platí do: 8. 4. 2003

RNDr. Svatopluk Kořalka, Třanovského 28, 160 00 Praha 6
platí do: 22. 4. 2003

RNDr. Libor Kraus, Bráfova 49, 616 00 Brno
platí do: 30. 9. 2000

RNDr. Břetislav Krčmář, K Ládví 291, 181 00 Praha 8
platí do: 31. 12. 2001

Mgr. Jan Krištiak, Příbram VIII/60, 261 05 Příbram
platí do: 30. 4. 2002

Vítězslav Kryštof, Sokolovská 22, 323 14 Plzeň
platí do: 31. 12. 2001

RNDr. Oldřich Levý, Kotěrova 2a, 160 00 Praha 6
platí do: 7. 11. 2002

RNDr. Ivan Linhart, CSc., Primátorská 41, 180 00 Praha 8
platí do: 31. 7. 2001

Ing. Vlastimil Maloušek, K. H. Máchy 1618, 738 01 Frýdek-Místek
platí do: 22. 4. 2003

RNDr. Miloš Mikolanda, Na hrázi 185, 290 01 Poděbrady
platí do: 30. 9. 2000

RNDr. Ludmila Morvicová, Dělnická 6/202, 170 00 Praha 7
platí do: 31. 8. 2001

Mgr. Tomáš Očadlík, Chlumova 17, 130 00 Praha 3
platí do: 17. 6. 2003

RNDr. Otakar Pazdírek, Šrámkova 3, 638 00 Brno
platí do: 23. 12. 2002

RNDr. Bohumil Pícha, CSc., Myslivní 15, 600 00 Brno
platí do: 2. 3. 2003

RNDr. Ladislav Pokorný, Drobného 1304/5, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 31. 8. 2002

Ing. Petr Pruner, CSc., Antala Staška 4, 140 00 Praha 4
platí do: 23. 12. 2002

RNDr. Michal Řehoř, Jiráskova 2320, 415 01 Teplice
platí do: 4. 2. 2003

RNDr. Jiří Sedlák, Axmanova 13, 623 00 Brno
platí do: 21. 10. 2003

RNDr. Bohumil Svoboda, CSc., Podjavorinské 1598, 149 00 Praha 4
platí do: 7. 7. 2004

Ing. Jan Šikula, Vančurova 26a, 615 00 Brno
platí do: 16. 3. 2000

RNDr. Bohumír Škuthan, CSc., Evropská 676, 160 00 Praha 6
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Michal Tesař, Dělnická 6, 170 00 Praha 7
platí do: 5. 2. 2003

RNDr. Viktor Valtr, CSc., Jasanová 16, 637 00 Brno-Jundrov
platí do: 24. 4. 2003

RNDr. Robert Votoček, Koněvova 171, 130 00 Praha 3
platí do: 17. 6. 2003

RNDr. Ing. Pavel Zacherle, Švermova 13, 625 00 Brno
platí do: 10. 9. 2003
 

Geochemie

RNDr. Pavel Hranáč, Doležalova 22, 616 00 Brno
platí do: 30. 6. 2002

RNDr. Přemysl Marek, Štěchovická 14/1858, 100 00 Praha 10
platí do: 4. 6. 2004

RNDr. Miloslav Mikuš, Kaňk 127, 284 04 Kutná Hora-Kaňk
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Petr Obst, Štoky 83, 582 53 Štoky
platí do: 31. 8. 2001

RNDr. Jan Páša, Rozkoš 84, 396 01 Humpolec
platí do: 5. 2. 2004

RNDr. Petr Šponar, Leopoldova 2040, 149 00 Praha 4
platí do: 31. 1. 2001

Ing. Miroslav Žáček, Telečská 39, 586 01 Jihlava
platí do: 20. 1. 2004
 

Geologický výzkum

Ing. Jaroslav Aichler, CSc., Sládkova 349, 790 01 Jeseník
platí do: 20. 11. 2003

RNDr. Zdeněk Bejšovec, K loučkám 1428, 436 01 Litvínov
platí do: 18. 12. 2003

RNDr. Pavel Černý, Gorkého 257, 261 01 Příbram 4
platí do: 7. 11. 2002

RNDr. Juraj Franců, CSc., Bezručova 17b, 602 00 Brno
platí do: 16. 3. 2000

Ing. Josef Halíř, Z. Fibicha 391, 434 01 Most
platí do: 4. 6. 2004

RNDr. Pavel Hanžl, Brněnská 1258, 664 34 Kuřim
platí do: 27. 4. 2000

RNDr. Jiří Janatka, Saveljevova 14, 147 00 Praha 4
platí do: 30. 12. 1999

Jaromil Krajča, Vaculíkova 11, 638 00 Brno
platí do: 20. 3. 2003

RNDr. Oldřich Krejčí, Žižkova 6, 602 00 Brno
platí do: 31. 1. 2000

Mgr. Aleš Laciok, Dobrovského 1086, 535 01 Přelouč
platí do: 30. 1. 2003

Ing. Vlastimil Macůrek, Vinohradská 792, 434 01 Most
platí do: 4. 12. 2003

RNDr. Pavel Müller, CSc., Elplova 36, 628 00 Brno
platí do: 31. 1. 2000

RNDr. Milan Novák, CSc., Dukelská 9, 682 01 Vyškov
platí do: 16. 3. 2000

RNDr. Zdeněk Novák, CSc., Třešňová 6, 621 00 Brno
platí do: 31. 1. 2000

RNDr. Jiří Otava, CSc., Sevastopolská 2, 625 00 Brno
platí do: 16. 3. 2000

RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc., K červenému vrchu 678/1, 160 00 Praha 6
platí do: 27. 4. 2000

RNDr. Jaroslav Reif, Palackého 9, 772 00 Olomouc
platí do: 27. 6. 2001

RNDr. Antonín Seifert, CSc., Chorušická 1, 181 00 Praha 8
platí do: 20. 11. 2003

Prof. Ing. Jan Šilar, DrSc., Kubánské nám. 18, 100 00 Praha 10
platí do: 12. 6. 2003

RNDr. František Woller, Tusarova 5, 170 04 Praha 7
platí do: 25. 1. 2001

Ing. Miroslav Žáček, Telečská 39, 586 01 Jihlava
platí do: 20. 1. 2004
 

Hydrogeologie

RNDr. Zbyněk Alinče, Vožická 982/25, 148 00 Praha 4-Kunratice
platí do: 21. 5. 2004

RNDr. Zdeněk Anton, Mánesova 1434, 413 01 Roudnice nad Labem
platí do: 31. 10. 2000

Ing. Libor Arabasz, 739 14 Ostravice 297
platí do: 6. 5. 2003

RNDr. Ondřej Babor, Parmská 364, 109 00 Praha 10
platí do: 28. 4. 2004

RNDr. Petr Baťha, Široká 9/96, 110 00 Praha 1
platí do: 15. 9. 2004

RNDr. Zdeněk Bejšovec, K loučkám 1428, 436 01 Litvínov
platí do 18. 12. 2003

RNDr. František Bělař, Bělohorská 42, 160 00 Praha 6
platí do: 30. 4. 2002

RNDr. Peter Beňák, Lúčky 1529/3, 908 51 Holíč
platí do: 22. 4. 2004

Ing. Pavel Benkovič, Sadovského 10, 612 00 Brno-Královo Pole
platí do: 28. 2. 2001

RNDr. Miroslav Bičík, Školní 581/II, 290 00 Poděbrady
platí do: 14. 12. 2000

p.g. Pavel Bílý, Na Třebešíně 68, 100 00 Praha 10
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Ladislav Bíža, Na lánech 39/679, 141 00 Praha 4-Michle
platí do: 31. 7. 2000

Ing. Zdeněk Bouček, CSc., Krškova 2, 594 01 Velké Meziříčí
platí do: 23. 5. 2002

p.g. Petr Brožek, Na Třebešíně 60, 100 00 Praha 10
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. Pavel Brýda, Na Vápence 25, 130 00 Praha 3
platí do: 30. 6. 2000

RNDr. Stanislav Březina, Nad plovárnou 4, 586 01 Jihlava
platí do: 20. 5. 2000

p.g. Miluše Břízová, K Mojžíšovu prameni 578, 463 11 Liberec 30
platí do: 25. 4. 2001

RNDr. Libor Bubík, V. Kopeckého 603, 708 00 Ostrava-Poruba
platí do: 4. 11. 2003

RNDr. Pavel Burda, Belcrediho 34, 628 00 Brno
platí do: 31. 8. 2001

RNDr. Aleš Cahlík, Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín
platí do: 15. 7. 2003

RNDr. Zuzana Cahlíková, Masarykova 1371, 769 01 Holešov
platí do: 2. 12. 2003

RNDr. Vladimír Calábek, Osmek 35, 750 00 Přerov
platí do: 4. 2. 2003

Ing. Jaromír Cyroň, Marxova 23, 695 01 Hodonín
platí do: 20. 1. 2004

RNDr. Aleš Čapek, Mozambická 623/6, 160 00 Praha 6-Vokovice
platí do: 30. 4. 2002

pg. Ivo Černý, Na hájensku 70, 252 02 Jíloviště
platí do: 12. 6. 2003

RNDr. Jan Černý, Hlávkova 867, 460 01 Liberec 14
platí do: 31. 7. 2000

RNDr. Petr Čížek, Rumburská 258/11, 190 00 Praha 9
platí do: 3. 11. 2004

RNDr. Jiří Čížek, Papírníkova 608/25, 142 00 Praha 4
platí do: 31. 1. 2002

Mgr. Antonín Daněk, Trávní 24, 373 16 Dobrá Voda u Č. B.
platí do: 30. 4. 2002

RNDr. Josef Datel, Česká 831, 253 01 Hostivice
platí do: 31. 7. 2002

Ing. Josef Drahokoupil, Generála Uchytila 867, 537 01 Chrudim 2
platí do: 31. 7. 2002

RNDr. Václav Dubánek, Tréglova 795, 152 00 Praha 5
platí do: 22. 6. 2000

René Dufek, Rohová 1, 350 02 Cheb
platí do: 31. 8. 2002

RNDr. Jan Duffek, CSc., Kurkova 1211, 182 00 Praha 8
platí do: 30. 6. 2000

Ing. Vladimír Dyk, Kostelec E11, 330 04 Hromnice
platí do: 26. 6. 2003

Ing. Miroslav Fiala, Vodní 105, 760 00 Zlín
platí do: 15. 7. 2003

RNDr. Stanislav Fojtík, Vít. Nezvala 755, 272 04 Kladno 4-Rozdělov
platí do: 20. 3. 2003

RNDr. Renata Frimlová, Masarykovo nám. 181, 564 01 Žamberk
platí do: 31. 8. 2002

RNDr. Ivana Fröhlichová, Sokolovská 49, 186 00 Praha 8
platí do 2. 10. 2003

RNDr. Vilém Fürych, Vančurova 9, 586 01 Jihlava
platí do: 21. 12. 1999

Ing. Jana Fulková, Závodu míru 799, 360 17 Karlovy Vary
platí do: 31. 8. 2001

Ing. Pavel Gajdoš, Žežická 679/23, 400 07 Ústí nad Labem
platí do: 26. 6. 2003

Jan Galgánek, Na sídlišti 433, 793 76 Zlaté Hory
platí do: 8. 4. 2003

Doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc., Pokorného 1400, 708 00 Ostrava-Poruba
platí do: 6. 5. 2003

RNDr. Zbyněk Grünwald, Školní ul.322, 664 43 Želešice
platí do: 28. 1. 2003

Ing. Josef Halíř, Z. Fibicha 391, 434 01 Most
platí do: 4. 6. 2004

Roman Handl, Bohuslava Martinů 1, 602 00 Brno
platí do: 31. 7. 2002

RNDr. Milivoj Hanslian, Kachlíkova 2, 635 00 Brno
platí do: 30. 11. 2001

RNDr. Josef Hanzlík, CSc., Jeronýmova 925, 282 01 Český Brod
platí do: 2. 3. 2003

RNDr. Josef Hejnák, CSc., Na stezce 1329/5, 100 00 Praha 10
platí do: 31. 5. 2001

RNDr. Alena Henešová, Popelákova 10, 628 00 Brno
platí do: 31. 3. 2001

Ing. Mirek Hercík, M. Horákové 107, 160 00 Praha 6
platí do: 28. 4. 2004

RNDr. Ferdinand Herčík, Na Bohdalci 360, 460 15 Liberec 15
platí do: 30. 5. 2001

RNDr. Zdeněk Herrmann, Nerudova 939, 500 02 Hradec Králové
platí do: 15. 5. 2003

RNDr. Danuše Herešová, Evropská 96, 160 00 Praha 6
platí do: 27. 2. 2003

Vladislava Hladilová, Kunštátská 9, 621 00 Brno
platí do: 31. 12. 2001

Ing. Jaromír Holuša, Olomoucká 99, 746 01 Opava
platí do: 4. 11. 2003

RNDr. Marcel Homolka, Resslova 3, 370 01 České Budějovice
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Pavel Hoppe, Krohova 2222, 160 00 Praha 6
platí do: 31. 7. 2000

Ing. Milan Horák, J. Čapka 3077, 738 01 Frýdek-Místek
platí do: 2. 10. 2003

RNDr. Peter Horváth, Pražská 2972, 415 01 Teplice
platí do: 5. 2. 2004

RNDr. Jaroslav Hrabal, Bratří Čapků 2870, 470 00 Česká Lípa
platí do: 23. 11. 2000

Ing. Milan Hrbáč, Pod zámečkem 817, 793 76 Zlaté Hory
platí do: 25. 3. 2003

RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc., Tanvaldská 1334, 182 00 Praha 8
platí do: 15. 7. 2003

Ing. Stanislav Hrouzek, Sv. Čecha 2612, 767 01 Kroměříž
platí do: 10. 9. 2003

Ing. Jana Hrouzková, Sv. Čecha 2612, 767 01 Kroměříž
platí do: 10. 9. 2003

Mgr. David Chaloupka, Zelenky-Hajského 12, 130 00 Praha 3
platí do: 21. 3. 2002

RNDr. Jaroslav Chalupa, Na Veselou 771, 266 01 Beroun
platí do: 31. 12. 2000

RNDr. Tomáš Charvát, Krkonošská 2, 120 00 Praha 2
platí do: 23. 12. 2002

RNDr. Jaroslav Chmelař, Čapkova 1063, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 30. 11. 2001

RNDr. František Chrástka, CSc., Majerského 2047/1, 149 00 Praha 4
platí do: 31. 10. 2002

RNDr. Jaroslav Chrobok, CSc., Foersterova 9, 616 00 Brno
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Petr Chyba, Za lípou 548, 500 09 Hradec Králové
platí do: 31. 7. 2000

RNDr. Ondřej Jäger, Kounická 32, 100 00 Praha 10
platí do: 19. 12. 2002

RNDr. Vratislav Jahoda, Grohova 22, 602 00 Brno
platí do: 30. 4. 2001

Ing. Vladimír Jánský, Radiová 37, 312 00 Plzeň
platí do: 31. 7. 2000

RNDr. Jiří Jelínek, Pod Vlachovkou 13, 180 00 Praha 8
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Roman Jerie, Holoubkova 3098, 106 00 Praha 10
platí do: 31. 10. 2002

RNDr. Zdeněk Jezerský, U Větrníku 5, 162 00 Praha 6-Břevnov
platí do: 18. 9. 2002

RNDr. Jan Jurák, Xaveriova 2735, 150 00 Praha 5
platí do: 18. 9. 2003

Adolf Kaas, Mazurská 525, 181 00 Praha 8
platí do: 30. 6. 2000

Ing. Jiří Kadlec, Jana Štursy 44, 370 10 České Budějovice
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Renáta Kadlecová, Bernolákova 1226, 142 00 Praha 4
platí do: 2. 4. 2004

Ing. Václava Kadlecová, Tyršova 12, 796 01 Prostějov
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Eva Kaprasová, CSc., K lučinám 14, 130 00 Praha 3
platí do: 31. 10. 2000

Ing. Vít Kaštovský, Hrušovská 4, 701 00 Ostrava 1
platí do: 20. 11. 2003

RNDr. Miroslav Kebrt, Oldřichova 42, 128 00 Praha 2
platí do: 31. 12. 1999

Ing. Ľubica Kečková, Za střelnicí 690/20, 182 00 Praha 8
platí do: 18. 12. 2003

Ing. Josef Keřka, Jáchymovská 1010, 263 01 Dobříš
platí do: 5. 12. 2002

RNDr. Jiří Kessl, Frýdlantská 1310/23, 182 00 Praha 8
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Vojtěch Kinc, CSc., Provazníkova 72, 613 00 Brno
platí do: 31. 8. 2002

Ing. Radmila Kleinová, Čujkovova 50 a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
platí do: 27. 6. 2002

RNDr. Stanislav Klír, DrSc., Ke Klimentce 37, 150 00 Praha 5
platí do: 30. 9. 2000

Mgr. Radim Kloza, Hostěnice 145, 664 02 Brno-venkov
platí do: 16. 5. 2001

Ing. Albert Kmeť, Na padělkách 421, 664 52 Sokolnice
platí do: 29. 1. 2003

RNDr. Jan Kněžek, Dvorecká 803, 147 00 Praha 4
platí do: 30. 9. 2000

RNDr. Vojtěch Kněžek, Myslbekova 31, 169 00 Praha 6
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Dan Köhler, Na Kamenci 3/1362, 710 00 Ostrava 2
platí do: 4. 11. 2003

p.g. Vladimír Kolaja, Zemědělská 2, 160 00 Praha 6
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. František Konečný, Hvězdová 14, 602 00 Brno
platí do: 31. 8. 2001

Ing. Petr Koníček, Zbyslavice 135, 742 83 Klimkovice
platí do: 4. 6. 2004

Jiří Kopecký, Devonská 1/999, 152 00 Praha 5
platí do: 28. 2. 2001

RNDr. Hana Koppová, Čapky Drahlovského 15, 750 02 Přerov
platí do: 6. 11. 2003

RNDr. Jan Koretz, Malešická 4, 130 00 Praha 3
platí do: 19. 3. 2004

RNDr. Ivan Koroš, Devonská 999/1, 152 00 Praha 5
platí do: 28. 1. 2003

Ing. Ivana Kotyzová, Opavská 1124, 708 00 Ostrava-Poruba
platí do 19. 3. 2004

RNDr. Zdeněk Kouřil, CSc., Rokytova 24, 615 00 Brno
platí do: 31. 8. 2002

Jaromil Krajča, Vaculíkova 11, 638 00 Brno
platí do: 20. 3. 2003

Doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., Lihovarská 6, 190 00 Praha 9-Libeň
platí do: 22. 8. 2001

RNDr. František Kratochvíl, Poštovní 1831/14, 594 01 Velké Meziříčí
platí do: 31. 8. 2002

RNDr. Zdeněk Krčmář, Merhautova 185, 613 00 Brno
platí do: 15. 5. 2003

RNDr. Jana Krčmářová, Merhautova 185, 613 00 Brno
platí do: 31. 8. 2001

RNDr. Ondřej Kriner, Lucemburská 26, 130 00 Praha 3
platí do: 20. 6. 2001

RNDr. Josef Krupař, Palackého ul. 381, 336 01 Blovice
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Katuše Kubíková, Křib 1809, 560 02 Česká Třebová
platí do: 4. 6. 2004

Ing. Milan Kučera, Ondrova 38, 635 00 Brno 35
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Miroslav Kučera, Dubrovnická 5/1053, 150 00 Praha 5
platí do: 26. 5. 2004

RNDr. Jaromír Kučera, Dědická 30, 627 00 Brno-Slatina
platí do: 30. 4. 2001

Ing. Petr Kumpera, Nevanova 1055, 163 00 Praha 6
platí do: 31. 8. 2002

RNDr. Josef Kupec, Axmanova 13, 623 00 Brno
platí do: 28. 2. 2001

Mgr. Kamil Kurka, Jurečkova 39, 746 01 Opava
platí do: 31. 7. 2002

RNDr. Miroslav Laboutka, CSc., V Olšinách 51, 100 00 Praha 10
platí do: 31. 7. 2000

RNDr. Vladimír Lána, Patočkova 43, 169 00 Praha 6
platí do: 31. 7. 2000

RNDr. Ing. Ivan Landa, DrSc., Na rovnosti 16, 134 00 Praha 3
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Le Van Lang, Lutín 292, 783 49 Lutín
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. Vladimír Lašek, Jabloňova 365, 570 01 Litomyšl
platí do: 30. 4. 2002

Mgr. Ivana Lénártová, Moravské Bránice 218, 664 64 Brno-venkov
platí do: 5. 3. 2004

Ing. Ján Lindtner, CSc., Hutník 1413, 698 01 Veselí nad Moravou
platí do: 20. 6. 2001

Mgr. Darina Liptáková, CSc., Mezi školami 2321, 155 00 Praha 5
platí do: 28. 3. 2001

RNDr. Rudolf Lukeš, J. Drdy 492, 261 02 Příbram VII
platí do: 31. 1. 2002

RNDr. Karel Lusk, Dubnice 124, 471 26 Dubnice
platí do: 28. 2. 2001

RNDr. Olga Lusková, 471 26 Dubnice 124
platí do: 22. 6. 2000

Ing. Dušan Maceška, Partyzánská 1146, 769 01 Holešov
platí do: 31. 7. 2002

Ing. Miloslav Machalínek, Jižní 1, 695 01 Hodonín
platí do: 22. 2. 2004

Ing. Jaromír Malec, Na Pankráci 348, 411 19 Mšené-lázně
platí do: 16. 5. 2001

RNDr. Josef Malý, Pod Kalvárií 984, 763 61 Napajedla
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Přemysl Marek, Štěchovická 14/1858, 100 00 Praha 10
platí do: 4. 6. 2004

Ing. Pavel Maršalko, Matoušova 64, 460 00 Liberec
platí do: 2. 3. 2003

RNDr. Petr Mašín, Šmilovského 6, 120 00 Praha 2
platí do: 31. 10. 2000

Mgr. Zdeněk Matějík, Kaštanová 827, 383 01 Prachatice
platí do: 18. 12. 2003

Ing. Ludvík Mejzlík, Nové Sedlice 4, 747 91 Štítina
platí do: 31. 7. 2002

Miloslav Melichar, Skuherského 25, 370 00 České Budějovice
platí do: 31. 5. 2001

Zdeňka Melichová, Nová 826, 252 10 Mníšek pod Brdy
platí do: 28. 2. 2001

Ing. Stanislav Merta, Langrova 35, 627 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Libor Michele, Vitáskova 12, 621 00 Brno
platí do: 29. 5. 2003

RNDr. Emil Michlíček, Tábor 34A, 602 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Martin Milický, Vyžlovská 40, 100 00 Praha 10
platí do: 12. 6. 2003

Mgr. Michaela Milická, Klínová 11, 182 00 Praha 8
platí do: 12. 6. 2003

RNDr. Jan Moravec, CSc., U Slovanky 7, 182 00 Praha 8
platí do: 28. 9. 2000

RNDr. Zbyněk Moravec, Žandovská 306, 190 00 Praha 9
platí do: 31. 5. 2002

Ing. Zdeněk Mudrák, Ovocná 12, 621 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Radomír Muzikář, CSc., Slámova 60, 618 00 Brno
platí do: 24. 8. 2000

Ing. Vlastimil Myslil, CSc., Hlavní 78, 140 00 Praha 4
platí do: 27. 2. 2003

RNDr. Karel Najman, Krymská 35, 360 01 Karlovy Vary
platí do: 25. 7. 2002

Jiří Nepala, Mathonova 64, 613 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Jiří Nohel, Pod Kavalírkou 4, 150 00 Praha 5
platí do: 28. 2. 2001

RNDr. Milan Novák, Rooseweltova 49, 160 00 Praha 6
platí do: 7. 6. 2004

RNDr. Bc. Danuše Nováková, 696 66 Sudoměřice 407
platí do: 24. 3. 2004

Mgr. Libor Novotný, Kmochova 15, 400 01 Ústí nad Labem
platí do: 19. 10. 2000

RNDr. Irnik Ovčarov, Masarykovo nábřeží 14, 110 00 Praha 1
platí do: 31. 7. 2000

Ing. Jaroslav Pakosta, 28. října 434, 261 02 Příbram VII
platí do: 25. 1. 2001

RNDr. František Pastuszek, Šumberova 38, 162 00 Praha 6
platí do: 23. 12. 2002

RNDr. Libor Paštyka, Vidov 37, 370 07 České Budějovice
platí do: 31. 12. 1999

RNDr. Zdeněk Patzelt, Brtníky 126/1, 407 60 Brtníky
platí do: 31. 8. 2002

RNDr. Tomáš Pavlík, Čs. partyzánů 8, 537 01 Chrudim IV
platí do: 31. 12. 2000

RNDr. Radko Pavliš, Urxova 295, 500 06 Hradec Králové
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Jiří Pazderský, Šumná 582, 463 12 Liberec XXV
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Josef Pazourek, Houbalova 3, 628 00 Brno
platí do: 28. 2. 2001

RNDr. Jan Pěček, Krušnohorská 20, 360 10 Karlovy Vary
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. Vladimír Pěkný, Budečská 18, 120 00 Praha 2
platí do: 31. 12. 1999

Ing. RNDr. Vladimír Pelikán, DrSc., Tábor 44D, 602 00 Brno
platí do: 30. 9. 2000

RNDr. Lubomír Peták, Gagarinova 766, 460 07 Liberec
platí do: 2. 3. 2003

RNDr. Petr Petrů, Zlínská 570/17, 460 10 Liberec 3
platí do: 30. 11. 2000

Ing. František Plešinger, Požárnická 482, 164 00 Praha 6
platí: 1. 7. 2003

Ing. Pavel Pišl, Spojovací 584, 793 76 Zlaté Hory
platí do: 25. 3. 2003

Mgr. Jiří Pištora, Nezamyslova 3, 128 00 Praha 2
platí do: 2. 4. 2004

RNDr. Zdenek Pištora, Nám. 14. října 1/1278, 150 00 Praha 5
platí do: 25. 3. 2003

RNDr. Zdenek Pištora, Nám. 14. října 1, 150 00 Praha 5
platí do: 30. 9. 2000

RNDr. Ladislav Pokorný, Drobného 1304/5, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 31. 12. 2001

Ing. Miloš Polenka, Úprkova 15, 621 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Zdeněk Pospíšil, Škrochova 41, 615 00 Brno
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. Marcela Pospíšilíková, B. Němcové 28, 746 01 Opava
platí do: 15. 7. 2003

RNDr. Miloš Procházka, CSc., Svojšovická 2831, 140 00 Praha 4
platí do: 19. 3. 2004

RNDr. Jaroslava Procházková, Malobřevnovská 175/5, 169 00 Praha 6
platí do: 31.10.2000

RNDr. Ivana Procházková, Svojšovická 2831/4, 141 00 Praha 4
platí do: 3. 6. 2003

Ing. Miroslav Prokop, Novodvorská 3075, 738 01 Frýdek-Místek
platí do: 6. 5. 2003

Antonín Přibyl, Tyršova 225, 332 03 Šťáhlavy
platí do:18. 9. 2003

d.t. Miloš Pštross, Na Míčánkách 13/712, 101 00 Praha 10
platí do: 28. 2. 2001

RNDr. Jan Pytlíček, 747 63 Budišovice 101
platí do: 17. 9. 2004

Ing. František Rachač, Zahradní 366, 373 61 Hrdějovice
platí do: 18. 6. 2004

RNDr. Jiřina Reitrová, Purkyňova 9, 110 00 Praha 1
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. Martin Rinn, Milánská 413, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy
platí do: 31. 1. 2002

Mgr. Jaromír Ryp, Vlčí vrch 667/18, 460 15 Liberec XV
platí do: 31. 7. 2002

RNDr. Vladimír Řezníček, Obecká 3, 628 00 Brno 28
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Petr Řežábek, Pražská 95, 370 04 České Budějovice
platí do: 24. 8. 2000

Ing. Helena Říhová, Rovná 253/8, 415 01 Teplice
platí do: 28. 3. 2001

Ing. Pavel Salava, Resslova 7, 120 00 Praha 2
platí do: 18. 12. 2003

Ing. Pavel Sameš, CSc., Hoblikova 20, 613 00 Brno
platí do: 31. 8. 2002

Ing. Jaroslav Sedláček, Novosady 1574, 769 01 Holešov
platí do: 4. 9. 2003

Ing. Jana Sedláčková, Novosady 1574, 769 01 Holešov
platí do: 26. 6. 2003

Ing. Ctirad Skalský, Hroznová 61, 603 00 Brno-Pisárky
platí do: 4. 9. 2003

RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc., Želivec 153, 251 68 Štiřín
platí do: 30. 4. 2001

RNDr. Petr Sláma, Třešňová 625, 460 14 Liberec 14
platí do: 25. 3. 2003

RNDr. Josef Slavík, Skalička 32, 664 24 Drásov
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Alena Slivková, V Zahradách 2231, 708 00 Ostrava-Poruba
platí do: 26. 5. 2004

RNDr. Daniel Smutek, Bylany 106, 538 01 Bylany
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Lubomír Soukup, Holubova 641, 460 25 Liberec 25
platí do: 2. 3. 2003

Ing. RNDr. Ladislav Sovadina, CSc., Družstevní 4507, 760 05 Zlín
platí do: 2. 12. 2003

RNDr. Ivo Staněk, Bieblova 14, 613 00 Brno
platí do: 30. 4. 2002

RNDr. Marek Stanzel, Malostranské nábřeží 1/558, 118 00 Praha 1
platí do: 31. 7. 2000

pg. Oldřich Stehlík, 28. pluku 27/443, 101 00 Praha 10
platí do: 19. 2. 2004

RNDr. Michal Stibitz, Francouzská 78, 101 00 Praha 10
platí do: 3. 4. 2003

RNDr. Pavel Stierand, Valtická 3, 628 00 Brno
platí do: 12. 6. 2003

Pavel Stupka, Michnova 1620, 149 00 Praha 4
platí do: 31. 10. 2000

Ing. Milan Suchna, Lidická 21, 602 00 Brno
platí do: 16. 5. 2001

Ing. Michal Suk, Purkyňova 599, 547 01 Náchod
platí do: 27. 6. 2001

Mgr. Tomáš Svoboda, 753 53 Všechovice 41
platí do 15. 5. 2003

p.g. Jiří Svoboda, nám. Osvoboditelů 1366/5, 150 00 Praha 5
platí do: 31. 12. 1999

Ing. Alena Svobodová, Hanácká 336, 769 01 Holešov
platí do: 15. 7. 2003

RNDr. Ladislav Sýkora, Petruškova 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh
platí do: 5. 2. 2004

Ing. Jaroslav Šajgal, Opavská 2626, 415 01 Teplice
platí do: 23. 11. 2000

p.ch. Jaromír Šantrůček, Pod hradem 8/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
platí do: 31. 8. 2002

Mgr. Július Ščuka, Za sokolovnou 702, 533 41 Lázně Bohdaneč
platí do: 27. 6. 2001

RNDr. Svatopluk Šeda, Mládežnická 1053/IV, 537 01 Chrudim
platí do: 31. 12. 2000

Václav Šedivý, Plickova 566, 149 00 Praha 4
platí do: 31. 10. 2000

Prof.Ing. Jan Šilar, DrSc., Kubánské nám. 18, 100 00 Praha 10
platí do: 12. 6. 2003

Ing. Libor Šild, Palackého 10, 612 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Šárka Šišková, Jižní 1762, 735 32 Rychvald
platí do: 15. 5. 2003

Ing. Jiří Škára, Okružní 658, 686 01 Uherské Hradiště
platí do: 28. 3. 2001

Ing. Radan Šmít, V Hůrce 9B, 700 30 Ostrava
platí do: 31. 7. 2002

RNDr. Jindřich Šnévajs, Antuškova 1137, 256 01 Benešov
platí do: 31.3.2001

RNDr. Pavel Špaček, Kodaňská 51, 101 00 Praha 10
platí do: 28. 9. 2000

Ing. Jiří Štěrba, T. G. Masaryka 11, 360 01 Karlovy Vary
platí do: 31. 3. 2001

Mgr. Jana Štěříková, ul. ČSA 688, 357 35 Chodov
platí do: 31. 1. 2000

RNDr. Stanislav Šula, U Kublova 1, 147 00 Praha 4
platí do: 30. 6. 2000

RNDr. Ladislav Švajner, Ypsilantiho 5, 603 00 Brno
platí do 12. 6. 2003

RNDr. Ladislav Švestka, Budovatelů 1487, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 2. 12. 2003

RNDr. Jan Švoma, Plamínkové 1558, 140 00 Praha 4
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. Josef Taraba, Plotní 22, 602 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Jan Terrich, Skupova 21, 770 00 Olomouc
platí do: 31. 5. 2002

RNDr. Karel Tesařík, Mikulčická 2, 627 00 Brno
platí do: 5. 2. 2004

Ing. Martin Teyschl, Provazníkova 92, 614 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

p.g. Petr Tichý, Přátelství 316, 541 02 Trutnov 4
platí do: 31.1.2002

p.g. Věra Tišnovská, Jesenické nábř. 805, 793 76 Zlaté Hory
platí do: 25. 3. 2003

RNDr. Věra Tížková, Baarova 7, 709 00 Ostrava-Mariánská Hora
platí do: 15. 5. 2003

RNDr.Jiří Tomášek, U Landronky 18, 169 00 Praha 6
platí do: 4. 12. 2003

RNDr. Igor Tomek, Na požáře 178, 760 01 Zlín
platí do: 31. 7. 2002

Mgr. Radek Tonner, Na Zbořenci 14, 120 00 Praha 2
platí do: 8. 1. 2004

RNDr. Jana Tourková, Špálová 11, 162 00 Praha 6
platí do: 2. 2. 2000

RNDr. Jan Trachtulec, CSc., Vrchlického 2823, 434 01 Most
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Václav Traksmandl, Blatnice 95, 330 25 Blatnice
platí do: 18. 9. 2002

RNDr. Stanislav Trojáček, 793 35 Rudná pod Pradědem 152
platí do: 31. 7. 2002

Ing. Jan Trtílek, Gen. Sochora 1280/20, 708 00 Ostrava-Poruba
platí do: 2. 10. 2003

RNDr. Walter Tůma, Smetanova 434, 537 01 Chrudim IV
platí do: 30.11.2001

Ing. Petr Tupý, Burianova 914, 460 06 Liberec 6
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Josef Tybitancl, Mokrý Lom 8, 373 22 Ločenice
platí do: 30. 4. 2002

RNDr. Josef Tykal, Novotníky 37, 335 51 Měcholupy u Blovic
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Jaroslav Tylich, 786 55 Velký Újezd 166
platí do 21. 10. 2003

RNDr. Michal Tylš, Na Šťáhlavce 1741/1A, 160 00 Praha 6
platí do: 4. 2. 2003

Ing. Petr Ulahel, Úvalno 92, 793 91 Úvalno
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Miroslav Unzeitig, Nad alejí 1739/16, 162 00 Praha 6
platí do: 31. 1. 2000

Věra Urbanová, Svatojánské nám. 1042, 664 51 Šlapanice u Brna
platí do: 31. 12. 2001

Ing. Zdeněk Vacek, ul. míru 312, 769 01 Holešov
platí do: 31. 12. 2001

Ing. Michal Vacek, 742 53 Kunín 90
platí do: 8. 4. 2003

Ing. Anna Vacková, ul. míru 312, 769 01 Holešov
platí do: 31. 12. 2001

RNDr. Vladimír Václavek, Púchovská 9, 141 00 Praha 4
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Jiří Vácha, Pražská 2979, 415 01 Teplice
platí do: 23. 11. 2000

RNDr. Václav Valeš, CSc., Brechtova 16, 638 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Svatopluk Valíček, Jamnická 54, 738 01 Staré Město
platí do: 31. 12. 2000

Ing. RNDr. Jiří Varvařovský, Slancova 1260/6, 182 00 Praha 8
Platí do: 15. 5. 2003

RNDr. Václav Vašíček, Jiráskova 403, 517 42 Doudleby nad Orlicí
platí do: 5. 12. 2002

Miloš Vávra, Zárubova 504, 142 00 Praha 4-Kamýk
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Pavel Vavrda, Schweitzerova 28, 779 00 Olomouc
platí do: 4. 11. 2003

RNDr. Božena Včíslová, Jeseniova 155, 130 00 Praha 3
platí do: 4. 2. 2003

RNDr. Ivan Venclů, Zahradní 1268, 751 31 Lipník nad Bečvou
platí do: 20. 1. 2004

RNDr. Zuzana Vilímová, Holubova 2O, 638 00 Brno
platí do: 31. 8. 2001

RNDr. Oliver Vít, Křídla 87, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 23. 5. 2002

Mgr. Roman Vlček, Moravská 3160, 767 01 Kroměříž
platí do: 15. 5. 2003

RNDr. Helena Voborníková, Svornosti 27, 150 00 Praha 5
platí do: 26. 5. 2004

Ing. Vlastimil Vodička, Janského 2210/67, 155 00 Praha 5-JZM
platí do 3. 4. 2003

RNDr. Petr Vohnout, Sedmidomky 7/563, 101 00 Praha 10
platí do: 21. 3. 2002

RNDr. Milan Vrána, Ant. Staška 8, 370 07 České Budějovice
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Jaroslav Vrba, Korandova 32, 147 00 Praha 4
platí do: 30.11.2001

RNDr. Leoš Vrbata, Brdičkova 1914, 155 00 Praha 5
platí do: 30. 4. 2002

RNDr. Roman Vybíral, Dlouhá 389, 463 12 Liberec 25
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Tomáš Vylita, Vřídelní 53, 360 01 Karlovy Vary
platí do: 31. 5. 2002

RNDr. Břetislav Vylita, CSc., Pražská 43, 360 01 Karlovy Vary
platí do: 31. 8. 2000

RNDr. Marcela Wallenfelsová, Na Dionýsce 1/1553, 160 00 Praha 6
platí do: 31. 3. 2001

Mgr. Roman Zajíček, Králova 22, 616 00 Brno
platí do: 20. 6. 2001

RNDr. Zdeněk Zelinka, Čimická 769, 181 00 Praha 8
platí do: 28. 2. 2001

Mgr. Karel Zídek, Jánská 1392, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 30. 6. 2001

Ing. Pavel Zika, CSc., Poznaňská 430, 181 00 Praha 8
platí do: 11. 3. 2003

Mgr. Luděk Žabka, Břetislavova 308, 460 13 Liberec 13
platí do: 4. 9. 2003

Jaroslav Žák, Terronská 25, 160 00 Praha 6
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Lenka Žáková (Novotná), U lesa 59, 704 00 Ostrava-Zábřeh
platí do: 28. 4. 2004

Mgr. Ivana Žákovská, Třešňové sady 1406, 769 01 Holešov
platí do: 15. 7. 2003

RNDr. Ladislav Žitný, Poděbradská 541, 194 00 Praha 9
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. Ladislav Žitný, Kpt. Stránského 988, 198 00 Praha 9
platí do: 15. 2. 2001

RNDr. Vilém Žižka, Leskovecká 317, 150 00 Praha 5
platí do: 3. 6. 2003
 

Inženýrská geologie

RNDr. Zbyněk Alinče, Vožická 982/25, 148 00 Praha 4-Kunratice
platí do: 21. 5. 2004

Ing. Anna Abramčuková, Benkova 1686, 149 00 Praha 4
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Jaroslav Ambrož, Pechova 42, 615 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Libor Arabasz, 739 14 Ostravice 297
platí do: 24. 4. 2003

RNDr. Ondřej Babor, Parmská 364, 109 00 Praha 10
platí do: 28. 4. 2004

Ing. Richard Barvínek, Na Dionýsce 1/1553, 160 00 Praha 6
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Zdeněk Bejšovec, K loučkám 1428, 436 01 Litvínov
platí do: 18. 12. 2003

RNDr. Peter Beňák, Lúčky 1529/13, 908 51 Holíč
platí do: 18. 11. 2004

RNDr. Miroslav Bičík, Školní 581/II, 290 00 Poděbrady
platí do: 14. 12. 2000

Ing. Jiří Bouška, M. Kopeckého 515, 708 00 Ostrava
platí do: 19. 10. 2000

Ing. Stanislav Brudna, K parku 6, 317 04 Plzeň
platí do: 30. 6. 2000

RNDr. Stanislav Březina, Nad Plovárnou 4, 586 01 Jihlava
platí do: 19. 3. 2004

RNDr. Jaroslav Bříza, K Mojžíšovu prameni 578, 463 11 Liberec
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Vladimír Calábek, Osmek 35, 750 00 Přerov
platí do: 4. 2. 2003

Ing. Rudolf Čech, Uralská 8, 160 00 Praha 6
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Eliška Čechová, Pod parkem 32, 400 12 Ústí nad Labem
platí do: 30. 9. 2000

RNDr. Jiří Čelák, Točitá 36, 140 00 Praha 4
platí do: 17. 2. 2004

RNDr. Ctirad Čeněk, Verdunská 26, 160 00 Praha 6
platí do: 31. 12. 2000

Ing. Petr Čihák, Vysokomýtská 716, 565 01 Choceň
platí do: 31. 12. 2001

Ing. Jiří Činka, Drimlova 2364, 155 00 Praha 5-Stodůlky
platí do: 29. 5. 2003

René Dufek, Rohová 1, 350 02 Cheb
platí do: 31. 8. 2002

Pavel Dvořák, Českolipská 386, 190 00 Praha 9
platí do: 15. 5. 2003

RNDr. Jitka Dvořáková, Brechtova 777, 149 00 Praha 4
platí do: 31. 12. 2001

RNDr. Marián Fabian, Koprivnická 11, 841 01 Bratislava
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Milan Fajfr, Ke Sv. Jiří 38, 312 18 Plzeň
platí do: 30. 6. 2000

RNDr. Oldřich Fišer, Křiby 4708, 760 05 Zlín
platí do: 30. 4. 2001

p. g. Jaroslav Florík, Obvodová 742/18, 400 07 Ústí nad Labem
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Karol Fojtík, Kamínky 4, 63400 Brno
platí do: 27. 6. 2002

RNDr. Stanislav Fojtík, V. Nezvala 755, 272 00 Kladno
platí do: 13. 8. 2003

RNDr. Luděk Follprecht, Nikoly Tesly 10, 160 00 Praha 6
platí do: 31. 12. 2000

Ing. Jan Fousek, Koliště 49, 602 00 Brno
platí do: 7. 5. 2004

RNDr. Vilém Fürych, Vančurova 9, 586 01 Jihlava
platí do: 21. 12. 1999

Ing. Jan Fulka, Závodu míru 799, 360 17 Karlovy Vary
platí do: 30. 6. 2001

Ing. Pavel Gajdoš, Žežická 679/23, 400 07 Ústí nad Labem
platí do: 26. 6. 2003

RNDr. Zbyněk Grünwald, Školní ul. 322, 664 43 Želešice
platí do: 28. 1. 2003

RNDr. Jaroslav Hanák, Úvoz 63, 602 00 Brno
platí do: 7. 5. 2004

Ing. Jaroslav Hauser, CSc., Jurkovičova 10, 638 00 Brno-Lesná
platí do: 30. 6. 2002

RNDr. Vladimír Havelka, Nechvílova 1843/5, 149 00 Praha 4
platí do: 28. 2. 2001

Ing. Jaroslav Havelka, U bazénu 402, 142 00 Praha 4
platí do: 30. 4. 2001

RNDr. Josef Hejnák, CSc., Na stezce 1329/5, 100 00 Praha 10
platí do: 31. 5. 2001

Ing. Jiří Herštus, DrSc., K Dolánkám 996, 282 01 Český Brod
platí do: 31. 10. 2000

Ing. Petr Homolka, Bánskobystrická 139, 621 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Lubomír Horák, Na sádce 1745, 149 00 Praha 4
platí do: 6. 6. 2002

Ing. Otto Horský, CSc., Břenkova 28, 613 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Božetěch Hradský, Luční 4584, 760 00 Zlín
platí do: 28. 2. 2001

Ing. Zdeněk Hrdlička, Štrossova 322, 530 03 Pardubice
platí do: 31. 5. 2001

Ing. Zdeněk Hroch, CSc., Tomanova 1149/72, 169 00 Praha 6
platí do: 31. 10. 2000

Ing. Jiří Hudek, CSc., Italská 1/384, 120 00 Praha 2
platí do: 31. 7. 2001

RNDr. Miroslav Huml, Široká 20, 110 00 Praha 1
platí do: 30. 9. 2000

RNDr. Václav Hušner, Rybná 17/683, 110 00 Praha 1
platí do: 30. 4. 2002

RNDr. Milan Hušpauer, Na studních 72, 284 01 Kutná Hora
platí do: 30. 4. 2002

Ing. Jan Chaloupský, U hřiště 639, 541 02 Trutnov
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Jaroslav Chalupa, Na Veselou 771, 266 01 Beroun
platí do: 31. 12. 2000

RNDr. Jaroslav Chmelař, Smetanova 712, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 23. 11. 2000

RNDr. Petr Chyba, Za lípou 548, 500 09 Hradec Králové
platí do: 31. 7. 2000

Ing. Pavel Jäckl, Norská 9, 772 00 Olomouc
platí do: 31. 3. 2001

Ing. Martin Janda, Lomená 390, 382 03 Křemže
platí do: 15. 5. 2003

RNDr. Oldřich Janík, Boženy Němcové 601, 760 01 Zlín
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Zdeňka Janoušková, Filipova 2014, 148 00 Praha 4
platí do: 31. 3. 2001

Ing. Josef Janovský, Kotlářská 24, 602 00 Brno
platí do: 31. 3. 2001

p. g. Petr Jirotka, Bělohorská 141, 169 00 Praha 6
platí do: 31. 3. 2001

Ing. Jiří Kadlec, Jana Štursy 44, 370 10 České Budějovice
platí do: 30. 6. 2001

Ing. Ľubica Kečková, Za střelnicí 690/20, 182 00 Praha 8
platí do: 18. 12. 2003

RNDr. Vojtěch Kinc, CSc., Provazníkova 72, 613 00 Brno
platí do: 31. 8. 2002

Ing. Martin Kleček, Hanzlíkova 2, 181 00 Praha 8
platí do: 30. 6. 2000

Ing. František Kleček, Jaromírova 11, 128 00 Praha 2
platí do: 28. 2. 2001

RNDr. Miloslav Kleček, Olbrachtova 8/1042, 140 00 Praha 4
platí do: 31. 3. 2001

Ing. Radmila Kleinová, Čujkovova 50 a, 703 00 Ostrava 3
platí do: 12. 3. 2003

RNDr. Lubomír Klímek, Vlárská 14, 627 00 Brno
platí do: 28. 3. 2001

Ing. Jaroslav Kočandrle, CSc., Bartákova 8, 795 01 Rýmařov
platí do: 31. 8. 2002

Ing. Michal Kofroň, Na rybníčkách 5, 703 00 Ostrava 3
platí do: 30. 6. 2001

Ing. Dan Köhler, Na Kamenici 3/1362, 710 00 Slezská Ostrava
platí do: 18. 9. 2003

Ing. Eliška Kokotková, Krestova 19, 705 00 Ostrava-Hrabůvka
platí do: 28. 2. 2001

RNDr. Jan Koretz, Malešická 4, 130 00 Praha 3
platí do: 24. 3. 2004

Ing. Luděk Kovář, Nováčkova 5, 700 30 Ostrava-Výškovice
platí do: 11. 3. 2003

Ing. Ladislav Kratochvíla, Holasova 18, 705 00 Ostrava 5
platí do: 24. 4. 2003

RNDr. Jiří Kraus, 5. května 20, 140 00 Praha 4
platí do: 30. 4. 2002

RNDr. Jana Krausová, Hlavní 24, 141 00 Praha 4
platí do: 30. 9. 2000

RNDr. Blanka Krčmová, Cihlářská 16, 602 00 Brno
platí do: 31. 3. 2001

Antonín Kristen, Divišova 7, 770 00 Olomouc
platí do: 30. 6. 2002

Ing. Karel Kubizňák, CSc., Duchcovská 2194/47, 415 01 Teplice
platí do: 8. 4 . 2003

Ing. Zdeněk Kudrna, CSc., V Americe 111, 252 31 Všenory 2
platí do: 19. 1. 2000

RNDr. Jiří Kujan, Mládí 3843/3, 466 01 Jablonec nad Nisou
platí do: 31. 7. 2000

RNDr. Vladislav Kulič, Kmochova 3171/34, 400 11 Ústí nad Labem
platí do: 31. 10. 2000

Ing. Václav Kuneš, CSc., Čílova 8/1799, 162 00 Praha 6
platí do: 20. 3. 2003

Eva Kunešová, Hřbitovní 7, 360 20 Karlovy Vary
platí do: 30. 6. 2001

Ing. Vlastimil Kusý, Hlinice 45, 390 02 Tábor
platí do: 3. 4. 2003

Ing. Miroslav Led, Pod parkem 10, 400 11 Ústí nad Labem
platí do: 31. 12. 2000

Ing. Jiří Libus, Pirinská 3245, 143 00 Praha 4
platí do: 30. 11. 2001

Pavel Lidmila, Zahradní 301/6, 400 10 Ústí nad Labem
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. Vladimír Lipovský, Brdičkova 1915, 155 00 Praha 5
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Rudolf Lukeš, J. Drdy 492, 261 01 Příbram VII
platí do: 19. 3. 2004

RNDr. Karel Lusk, Dubnice 124, 471 26 Dubnice
platí do: 16. 4. 2001

RNDr. Libuše Luštincová, Xaveriova 11, 150 00 Praha 5
platí do: 31. 10. 2000

Ing. Radomír Matějka, Beckovská 2687, 760 01 Zlín
platí do: 31. 3. 2001

Věra Matějková, Jungmannova 1260/10, 363 01 Ostrov
platí do: 16. 3. 2000

Jaroslav Matouš, Píškova 1947, 155 00 Praha 5
platí do: 17. 9. 2004

Ing. Milan Matoušek, Irkutská 3, 625 00 Brno
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. František Medřík, Na hrádku 2580, 530 01 Pardubice
platí do: 30. 6. 2001

Miloslav Melichar, Skuherského 25, 370 00 České Budějovice
platí do: 31. 5. 2001

RNDr. Vratislav Minol, Talichova 12, 623 00 Brno
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Petr Moric, Fleischnerova 14, 635 00 Brno
platí do: 31. 12. 2001

Jiří Nepala, Mathonova 64, 613 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Milan Novák, Rooseweltova 49, 160 00 Praha 6
platí do: 3. 6. 2003

RNDr. Antonín Novák, Dělnická 46, 779 00 Olomouc
platí do: 28. 2. 2001

Ing. Marie Nováková, Evropská 35/1691, 160 00 Praha 6
platí do: 28. 2. 2002

RNDr. Bc. Danuše Nováková, 696 66 Sudoměřice 407
platí do: 24. 3. 2004

Mgr. Libor Novotný, Kmochova 15, 400 01 Ústí nad Labem
platí do: 19. 10. 2000

RNDr. Jozef Osláč, Lamačova 907, 152 00 Praha 5
platí do: 18. 6. 2004

RNDr. Irnik Ovčarov, Masarykovo náb. 14, 110 00 Praha 1
platí do: 28. 4. 2004

Ing. František Pacák, Opálkova 4, 635 00 Brno
platí do: 31. 12. 2000

Ing. Antonín Paseka, CSc., Černopolní 37/B, 613 00 Brno
platí do: 30. 11. 2000

Prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc., Vestavěná 30, 141 00 Praha 4 - Spořilov
platí do: 31. 7. 2000

RNDr. Ivanka Patáková, V Horní Stromce 2305/9, 130 00 Praha 3
platí do: 21. 3. 2002

Ing. Jiří Pazderský, Šumná 582, 463 12 Liberec 25
platí do: 30. 6. 2002

RNDr. Lubomír Peták, Gagarinova 766, 460 07 Liberec 6
platí do: 16. 12. 2003

Ing. Jiří Petera, Sezemická 458, 500 11 Hradec Králové
platí do: 24. 10. 2001

RNDr. Petr Petrů, Zlínská 570/17, 460 10 Liberec 3
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Jan Píše, 664 03 Podolí u Brna 344
platí do: 31. 1. 2002

Václav Plasgura, Podlesí 1131, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
platí do: 31. 12. 2001

RNDr. Pavel Podpěra, Eliášova 6/300, 160 00 Praha 6
platí do: 16. 4. 2004

RNDr. Ladislav Pokorný, Drobného 1304/5, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 31. 12. 2001

RNDr. Pavel Polák, Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1
platí do: 30. 9. 2000

Ing. Stanislav Polášek, CSc., J. Kotase 15, 705 00 Ostrava-Poruba
platí do: 31. 7. 2001

Ing. Miroslav Prokop, Novodvorská 3075, 738 01 Frýdek-Místek
platí do: 22. 8. 2001

Ing. Jan Provazník, Kárnikova 8, 621 00 Brno-Řečkovice
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Jindřich Prusek, Ratibořská 22, 746 01 Opava
platí do: 28. 2. 2001

RNDr. Richard Přibyl, Jílovská 1153, 142 00 Praha 4
platí do: 31. 3. 2001

Ing. Václav Pupík, Přídolí 124, 381 01 Český Krumlov
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Jan Pytlíček, 747 63 Budišovice 101
platí do: 17. 9. 2004

RNDr. Martin Rinn, Milánská 413, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy
platí do: 31. 8. 2002

Vlasta Rosolová, Žežická 53, 400 07 Ústí nad Labem
platí do: 31. 10. 2000

Mgr. Jan Rumíšek, Drobného 50, 602 00 Brno
platí do: 28. 3. 2001

Ing. Jaroslav Salava, Fr. Brzáka 721, 273 06 Libušín
platí do: 30. 9. 2000

Ing. Zdeněk Sekyra, Vršovická 93, 100 00 Praha 10
platí do: 30. 11. 2001

RNDr. Jan Schröfel, Na pískách 126/942, 160 00 Praha 6
platí do: 3. 6. 2003

Ing. Roman Smolík, CSc., Šromova 871, 198 00 Praha 9-ČM
platí do: 29. 5. 2003

p. g. Luboš Souček, Rolnická 5, 625 00 Brno
platí do: 31. 12. 2001

Mgr. Věra Stehlíková, Kounicova 66, 602 00 Brno
platí do: 18. 4. 2002

RNDr. Josef Stemberk, Stupice 33, 250 84 Sibřina
platí do: 24. 8. 2000

Ing. Jaromír Střeska, Atletická 2003/14, 356 01 Sokolov
platí do: 31. 12. 2001

Ing. Josef Stuchlík, Koutníkova 215, 503 01 Hradec Králové
platí do: 30. 4. 2002

RNDr. Bohumil Svoboda, CSc., Podjavorinské 1598, 149 00 Praha 4
platí do: 28. 2. 2001

Ing. Mgr. Milouš Svoboda, Baarova 1381, 500 02 Hradec Králové 2
platí do: 30. 12. 2002

Ing. Jan Sýkora, Bardějovská 2573, 470 06 Česká Lípa
platí do: 17. 2. 2004

RNDr. Vilém Sýkora, Všenorská 855, 252 29 Dobřichovice
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. František Šafář, Zeinerova 768, 562 01 Ústí nad Orlicí
platí do: 31. 12. 2001

RNDr. Zdeněk Šafránek, Schwarzovo nám. 1084, 530 03 Pardubice
platí do: 31. 12. 2001

Prof. RNDr. Milena Šamalíková, CSc., Charvatská 44, 612 00 Brno
platí do: 27. 2. 2003

Mgr. Július Ščuka, Za sokolovnou 702, 533 41 Lázně Bohdaneč
platí do: 27. 6. 2001

Ing. Miroslav Šedivý, Masarykovo náměstí 36, 250 83 Škvorec
platí do: 31. 10. 2000

Ing. Šárka Šišková, Jižní 1762, 735 32 Rychvald
platí do: 18. 9. 2003

p. g. Jiří Šišpela, Podolská 1046/62, 147 00 Praha 4-Podolí
platí do: 31. 12. 2001

Ing. Jiří Šmíd, Purkyňova 94, 612 00 Brno
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Pavel Špaček, Kodaňská 51, 100 00 Praha 10
platí do: 30. 6. 2001

Jiří Štěrba, Italská 23, 120 00 Praha 2
platí do: 30. 10. 2000

RNDr. David Štorek, Lyžařská 8/898, 102 00 Praha 10
platí do: 19. 3. 2004

Ing. Jiří Šura, Palackého 292, 530 02 Pardubice
platí do: 2. 4. 2004

RNDr. Ladislav Švestka, Budovatelů 1487, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 18. 12. 2003

RNDr. Otakar Tesař, DrSc., Přemyslovská 41, 130 00 Praha 3
platí do: 30. 6. 2000

RNDr. Věra Tížková, Baarova 7, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
platí do: 18. 9. 2003

RNDr. Jiří Tomášek, U Ladronky 18, 169 00 Praha 6
platí do: 16. 12. 2003

Ing. Petr Tupý, Burianova 914, 460 06 Liberec 6
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Vlasta Turková, Polabiny III. Lidická 369, 530 09 Pardubice
platí do: 31. 12. 2002

RNDr. Vladimír Tuscher, Náhorní 6, 616 00 Brno
platí do: 31. 3. 2001

RNDr. Jaromír Tvrdý, Severní 7, 360 05 Karlovy Vary
platí do 16. 4. 2004

Ing. Jaroslav Tylich, Velký Újezd 166, 786 55 Velký Újezd
platí do: 21. 10. 2003

RNDr. Lubomír Urban, Hornická 972, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 30. 4. 2002

RNDr. Stanislav Vacek, Řeřišný 55, 549 63 Machov
platí do: 30. 10. 2000

RNDr. Jiří Vácha, Pražská 2979, 415 01 Teplice
platí do: 4. 9. 2003

Ing. Jiří Vaněček, Ruská 405, 417 01 Dubí
platí do: 28. 2. 2001

Ing. RNDr. Jiří Varvařovský, Slancova 1260/6, 182 00 Praha 8
platí do: 12. 6. 2003

RNDr. Václav Vašíček, Jiráskova 403, 517 42 Doudleby nad Orlicí
platí do: 5. 12. 2002

RNDr. Pavel Vavrda, Schweitzerova 28, 779 00 Olomouc
platí do: 4. 9. 2003

p. g. Květoslava Venclíková, České družiny 1/1675, 160 00 Praha 6
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. Ivan Venclů, Zahradní 1268, 751 31 Lipník nad Bečvou
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Ivan Veselý, Svahová 3, 623 00 Brno
platí do: 30. 11. 2001

Ing. Milan Větrovský, Okružní 553, 431 51 Klášterec nad Ohří
platí do: 15. 7. 2003

RNDr. Petr Vitásek, Štítného 22, 130 00 Praha 3
platí do: 30. 4. 2002

Ing. Libor Vlk, Ukrajinská 1439, 708 00 Ostrava-Poruba
platí do: 31. 5. 2001

RNDr. Václav Volný, Tyršova 855, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 28. 2. 2001

RNDr. Roman Vybíral, Dlouhá 389, 463 12 Liberec 25
platí do: 30. 11. 2000

RNDr. Břetislav Vylita, CSc., Pražská 43, 360 01 Karlovy Vary
platí do: 31. 8. 2000

Ing. Lumír Woznica, CSc., Komprdova 13, 615 00 Brno
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. Ing. Jiří Zámek, Nad štolou 12, 170 00 Praha 7
platí do: 30. 11. 2000

Ing. Jiří Zavoral, CSc., Hoření 9, 400 11 Ústí nad Labem
platí do: 31. 10. 2000

RNDr. Jaroslav Zeman, Mládeže 4, 169 00 Praha 6
platí do: 31. 7. 2000

Ing. Pavel Zika, CSc., Poznaňská 430, 181 00 Praha 8
platí do: 11. 3. 2003

RNDr. Jiří Zvelebil, CSc., Drimlova 2364, 155 00 Praha 5
platí do: 24. 8. 2000

Mgr. Luděk Žabka, Břetislavova 308, 460 13 Liberec 13
platí do: 4. 9. 2003
 

Ložisková geologie a zvláštní zásahy do zemské kůry

Ing. Jaroslav Aichler, CSc., Sládkova 349, 790 01 Jeseník
platí do: 20. 11. 2003

RNDr. Jan Apl, Na rovnosti 22, 130 00 Praha 3
platí do: 2. 12. 2003

RN Dr. Zdeněk Bejšovec, K loučkám 1428, 436 01 Litvínov
platí do: 18. 12. 2003

Ing. Stanislav Benada, Žižkova 3, 695 01 Hodonín
platí do: 9. 9. 2003

RNDr. Peter Beňák, Lúčky 1529/3, 908 51 Holíč
platí do: 22. 4. 2004

Ing. Petr Bohdálek, Výškovická 64, 703 00 Ostrava 3
platí do: 22. 6. 2000

Ing. Zdeněk Bouček, CSc., Krškova 2, 594 01 Velké Meziříčí
platí do: 23. 5. 2002

Ing. Jiří Bouška, M. Kopeckého 515, 708 00 Ostrava
platí do: 19. 10. 2000

RNDr. Jitka Bradáčová, Vinohradská 47, 120 00 Praha 2
platí do: 26. 6. 2003

RNDr. Bohumil Brož, Jílkova 8/96, 169 00 Praha 6
platí do: 27. 4. 2000

Ing. Jiří Brzobohatý, Veslařská 64, 690 00 Břeclav
platí do: 16. 9. 2003

RNDr. Stanislav Březina, Nad plovárnou 4, 586 01 Jihlava
platí do: 28. 4. 2004

RNDr. Olga Bubníková, Stará Zvonice, 267 51 Zdice
platí do: 31. 10. 1999

Ing. Karel Bureš, Lidická 1333/21, 363 01 Ostrov
platí do: 21. 10. 2003

Ing. Vladimír Ciprys, Mahenova 1, 690 00 Břeclav
platí do: 9. 9. 2003

RNDr. Vladimír Čabla, CSc., Havlíčkova 964, 790 01 Jeseník
platí do: 12. 3. 2003

RNDr. Pavel Černý, Gorkého 257, 261 01 Příbram 4
platí do: 7. 11. 2002

RNDr. Pavel Čížek, CSc., Běhounská 7, 602 00 Brno
platí do: 30. 12. 2002

RNDr. Josef Čuřík, Lesní 5, 695 03 Hodonín
platí do: 21. 10. 2003

RNDr. Kamil Dohnal, Slunečná 28, 695 00 Hodonín
platí do: 16. 9. 2003

RNDr. Hana Drobníčková, V sídlišti 35, 683 01 Rousínov
platí do: 31. 5. 2002

Ing. Dušan Ďurica, CSc., Tovární 3, 170 00 Praha 7
platí do: 4. 9. 2003

Ing. Josef Franče, CSc., Jasmínova 2699/57, 106 00 Praha 10
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Pavel Habarta, Ke Strašnické 2402/15, 100 00 Praha 10
platí do: 21. 10. 2003

RNDr. Oldřich Hašlar, Pujmanové 54, 140 00 Praha 4
platí do: 30. 11. 2001

Ing. Drahoslav Hejtmánek, Rybářská 24, 603 00 Brno
platí do: 31. 5. 2002

Ing. Petr Hemza, Papírenská 786, 739 21 Paskov
platí do: 7. 7. 2004

Ing. Karel Hlisnikovský, Tyršova 851/14, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 16. 12. 2003

Ing. Jaromír Holuša, Olomoucká 99, 746 01 Opava Lazce
platí do: 4. 11. 2003

Doc. Ing. Josef Honěk, CSc., Opavská 4150/9, 708 00 Ostrava 4-Pustkovec
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Petr Horák, Rožnovská 347, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
platí do: 16. 9. 2003

RNDr. Bohumil Houska, Příbramská 573, 263 01 Dobříš
platí do: 17. 6. 2003

RNDr. Pavel Hranáč, Doležalova 22, 616 00 Brno
platí do: 30. 6. 2002

RNDr. Jan Hujsl, Sídliště 315/3, 362 33 Hroznětín
platí do: 24. 3. 2004

RNDr. Dušan Hypr, Burešova 2/4, 602 00 Brno
platí do: 31. 7. 2001

RNDr. Jaroslav Chmelař, Čapkova 1063, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 3. 6. 2003

RNDr. Jiří Chrt, Feřtekova 538, 180 00 Praha 8
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Petr Chvátal, Chomutovská 18, 360 10 Karlovy Vary
platí do: 28. 2. 2002

RNDr. Jiří Janatka, Saveljevova 14, 147 00 Praha 4
platí do: 30. 12. 1999

RNDr. Josef Janda, Škábova 16, 106 00 Praha 10
platí do: 31. 1. 2001

Ing. Oldřich Janeček, Albrechtická 613, 434 00 Most
platí do: 30. 12. 2002

Jan Jícha, Školní 715, 360 17 Karlovy Vary-Stará Role
platí do: 12. 6. 2003

RNDr. Jiří Jiránek, CSc., Paprsková 4, 140 00 Praha 4
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Rudolf Jiříček, Družstevní 13, 695 03 Hodonín
platí do: 21. 10. 2003

RNDr. Jan Jurák, Xaveriova 2735, 150 00 Praha 5
platí do: 4. 11. 2003

Ing. Jiří Kala, Sosnova 1, 637 00 Brno
platí do: 31. 1. 2001

Ing. František Kalenda, Na sídlišti 433, 793 76 Zlaté Hory
platí do: 11. 3. 2003

RNDr. Jaroslav Kaňa, Musorgského 5, 623 00 Brno
platí do: 31. 8. 2002

Ing. Vít Kaštovský, Hrušovská 4, 701 00 Ostrava 1
platí do: 20. 11. 2003

RNDr. Ludovít Klibáni, 273 62 Družec 2
platí do: 31. 12. 1999

Ing. Jaroslav Kočandrle, CSc., Bartákova 8, 795 01 Rýmařov
platí do: 31. 8. 2002

Ing. Petr Koníček, Zbyslavice 135, 742 83 Klimkovice
platí do: 4. 6. 2004

RNDr. Pavel Kopecký, ul. 28. října 483/4, 460 07 Liberec
platí do: 26. 6. 2003

Ing. Petr Kostelníček, Lesní 5, 695 03 Hodonín
platí do: 21. 10. 2003

Ing. Ladislav Kratochvíla, Holasova 1135/18, 730 00 Ostrava-Hrabůvka
platí do: 31. 12. 2001

Ing. Tomáš Krčál, 664 32 Vranov 124
platí do: 18. 4. 2002

RNDr. Bohumil Křelina, Celniční 595/32, 198 00 Praha 9
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Miloslav Kučera, Gagarinova 54/801, 460 07 Liberec
platí do: 11. 3. 2003

RNDr. Vít Kudělásek, Veleckého 9, 615 00 Brno
platí do: 25. 4. 2002

Daniel Kuneš, Hřbitovní 7, 360 20 Karlovy Vary
platí do: 30. 9. 2001

RNDr. Michal Kůstka, Pionýrů 800, 738 02 Frýdek-Místek
platí do 21. 5. 2004

Ing. Vlastimil Macůrek, Vinohradská 792, 434 01 Most
platí do: 4. 12. 2003

Ing. Miloslav Machalínek, Jižní 1, 695 01 Hodonín
platí do: 22. 2. 2004

RNDr. František Marek, Brožíkova 2, 638 00 Brno-Lesná
platí do: 31. 5. 2002

Ing. Mirko Merenda, J. Trnky 1251/3A, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
platí do: 22. 4. 2003

RNDr. Otokar Mikš, Lumírova 13, 120 00 Praha 2
platí do: 31. 12. 1999

RNDr. Miloslav Mikuš, Kaňk 127, 284 04 Kutná Hora-Kaňk
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Jaroslav Mojžíš, Erbenova 819, 252 28 Černošice III
platí do: 7. 11. 2002

RNDr Petr Morávek, 1. máje 296, 254 01 Jílové u Prahy
platí do: 9. 9. 2003

Ing. Zdeněk Moupic, Havířská 2024, 470 01 Česká Lípa
platí do: 16. 12. 2003

RNDr. Pavel Müller, CSc., Elplova 36, 628 00 Brno
platí do: 31. 1. 2000

RNDr. Karel Najman, Krymská 35, 360 01 Karlovy Vary
platí do: 31. 7. 2002

RNDr. Ivo Nesrovnal, Včelná 335, 373 82 Boršov nad Vltavou
platí do: 31. 5. 2002

RNDr. Petr Obst, Štoky 83, 582 53 Štoky
platí do: 24. 10. 2001

RNDr. Pavel Ocman, Žižkovo nám. 13, 460 01 Liberec
platí do: 31. 8. 2002

RNDr. Vladimír Onderka, CSc., Podlesí 24, 624 00 Brno
platí do: 31. 8. 2002

Ing. Peter Ondris, Výstavní 37, 702 00 Ostrava
platí do: 24. 8. 2000

RNDr. Ladislav Opekar, Petýrkova 1946, 148 00 Praha 4
platí do: 31. 5. 2002

RNDr. Kardam Ovčarov, Zborovská 3150, 430 00 Chomutov
platí do: 21. 5. 2004

RNDr. Jan Páša, Rozkoš 84, 396 01 Humpolec
platí do: 30. 6. 2001

RNDr. Josef Pašek, Za sokolovnou 455, 338 28 Radnice
platí do: 31. 7. 2002

Ing. Jiří Pazderský, Šumná 582, 463 12 Liberec 25
platí do: 30. 6. 2002

RNDr. Jan Peloušek, Bukovského 2, 628 00 Brno
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc., K červenému vrchu 678/1, 160 00 Praha 6
platí do: 27. 4. 2000

RNDr. Mirko Plášil, V Alejích 2229/54, 430 03 Chomutov
platí do: 12. 6. 2003

Ing. Oskar Pluskal, Jašíkova 1533, 149 00 Praha 4
platí do: 16. 3. 2000

Ing. Zuzana Poláčková, Havlíčkovo nám. 794, 708 00 Ostrava-Poruba
platí do: 16. 12. 2003

Ing. Stanislav Polášek, CSc., J. Kotase 15, 705 00 Ostrava-Poruba
platí do: 31. 7. 2001

RNDr. Pavel Procházka, Hutník 1421, 698 01 Veselí nad Moravou
platí do: 21. 10. 2003

RNDr. Svatopluk Půda, Pivovarská 8, 795 01 Rýmařov
platí do: 31. 5. 2001

Mgr. Milan Punčochář, Počernická 411, 100 00 Praha 10
platí do: 31. 1. 2000

RNDr. Miroslav Raus, Chodovická 472, 193 00 Praha 9
platí do: 31. 5. 2001

RNDr. Jaroslav Reif, Palackého 9, 772 00 Olomouc
platí do: 27. 6. 2001

RNDr. Michal Řehoř, Jiráskova 2320, 415 01 Teplice
platí do: 8. 1. 2004

RNDr. Karel Seidl, Na Poříčí 46/1894, 110 00 Praha 1
platí do: 7. 7. 2004

RNDr. Antonín Seifert, CSc., Chorušická 1, 181 00 Praha 8
platí do: 20. 11. 2003

Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc., Hlavní tř. 590, 708 00 Ostrava-Poruba
platí do: 30. 6. 2001

Jiří Sirný, Vondrákova 17, 635 00 Brno
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Jaroslav Skopový, Pražská 998/II, 337 01 Rokycany
platí do: 26. 5. 2004

RNDr. Radoslav Smetana, Pechlátova 49/3, 150 00 Praha 5
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Jiří Spudil, Rumunská 8/1829, 120 00 Praha 2
platí do: 31. 5. 2001

RNDr. Stanislav Staněk, Na sídlišti 820, 793 76 Zlaté Hory
platí do: 31. 8. 2002

RNDr. Vladimír Stejskal, Údolní 58, 602 00 Brno
platí do: 15. 2. 2001

RNDr. Blanka Studničná, Osvobození 367, 261 02 Příbram VII
platí do: 27. 4. 2000

Ing. Pavel Suček, CSc., Pod šachtami 224, 261 01 Příbram IV
platí do: 30. 4. 2002

p.g. Milan Svatuška, Těsnohlídkova 17, 600 00 Brno
platí do: 31. 1. 2000

RNDr. Petr Sztacho, CSc., Lohninského 849, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
platí do: 4. 2. 2003

RNDr. Jiří Šourek, ul. Dr. Suzy 40, 674 01 Třebíč
platí do: 31. 1. 2002

Ing. Jaromír Špaček, Nová čtvrť 472, 593 01 Bystřice n. Perštejnem
platí do: 30. 4. 2002

RNDr. Karel Špaček, Zámělič 43, 345 22 Poběžovice
platí do: 30. 9. 2001

RNDr. Petr Šponar, Leopoldova 2040, 149 00 Praha 4
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Václav Štefek, Na poříčí 41, 110 00 Praha 1
platí do: 31. 1. 2001

RNDr. Ivan Štrbáň, J. Kříže 919/22, 434 01 Most
platí do: 31. 5. 2002

RNDr. Jan Štýbr, Rokycanská 49, 312 00 Plzeň
platí do: 31. 8. 2002

RNDr. Jiří Švestka, Vojanova 16, 586 01 Jihlava
platí do: 5. 3. 2004

RNDr. Ivan Turnovec, Kamenec 1755, 511 01 Turnov
platí do 15. 5. 2003

RNDr. Jaromír Tvrdý, Severní 7, 360 05 Karlovy Vary
platí do: 28. 4. 2004

RNDr. Lubomír Urban, Hornická 972, 592 31 Nové Město na Moravě
platí do: 30. 4. 2002

RNDr. Jiří Vácha, Pražská 2979, 415 01 Teplice
platí do: 4. 9. 2003

RNDr. Jan Váňa, Pirinská 3245, 143 00 Praha 4
platí do: 20. 1. 2004

RNDr. Tomáš Váňa, Příčná 1, 110 04 Praha 1
platí do: 28. 4. 2004

RNDr. Jiří Vencl, J. Herolda 10, 700 30 Ostrava-Hrabová
platí do: 11. 3. 2003

Mgr. Pavel Veselý, Okružní 2101, 470 01 Česká Lípa
platí do: 16. 12. 2003

RNDr. Mojmír Vocilka, CSc., Veletržní 7, 603 00 Brno
platí do: 31. 5. 2002

RNDr. Oldřich Voda, CSc., Sídliště Osvobození 41, 682 01 Vyškov
platí do: 30. 6. 2001

Mgr. Igor Wolf, Jana Uhra 12, 602 00 Brno
platí do: 31. 8. 2002

RNDr. František Woller, Tusarova 5/1262, 170 04 Praha 7
platí do: 31. 1. 2001

Ing. Jaroslav Zíma, K. H. Borovského 1891, 256 01 Benešov
platí do: 11. 4. 2001

Ing. Miroslav Žáček, Telečská 39, 586 01 Jihlava
platí do: 20. 1. 2004

Ing. Miroslav Žáček, Telečská 39, 586 01 Jihlava
platí do: 4. 6. 2004

Ing. Svatava Žídková, Gen. Hrušky 1214, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
platí do: 24. 4. 2003
 
 
Zjišťování a hodnocení geologických činitelů, ovlivňujících ŽP-zák. ČNR č. 62/1988 Sb., o geol. pracích, § 2. písm. f
RNDr. Zbyněk Alinče, Vožická 982/25, 148 00 Praha 4-Kunratice
platí do: 21. 5. 2004

Ing. Vladimír Dyk, Kostelec E11, 330 04 Hromnice
platí do: 17. 9. 2004

Ing. Ľubica Kečková, Za střelnicí 690/20, 182 00 Praha 8
platí do: 18. 12. 2003

RNDr. Josef Krupař, Palackého 381, 336 01 Blovice
platí do: 17. 9. 2004

RNDr. Přemysl Marek, Štěchovická 14/1858, 100 00 Praha 10
platí do: 4. 6. 2004

RNDr. Ludmila Morvicová, Wolkerova 2878, 250 91 Zeleneč
platí do: 18. 6. 2004

RNDr. Jan Páša, Rozkoš 84, 396 01 Humpolec
platí do: 5. 2. 2004

Mgr. Jiří Pištora, Nezamyslova 3, 128 00 Praha 2
platí do: 2. 4. 2004

RNDr. Miloš Procházka, CSc., Svojšovická 2831, 140 00 Praha 4
platí do: 19. 3. 2004

Ing. Pavel Salava, Resslova 7, 120 00 Praha 2
platí do: 18. 12. 2003

RNDr. Jaromír Tvrdý, Severní 7, 360 05 Karlovy Vary
platí do: 21. 5. 2004

Ing. Vlastimil Vodička, Janského 2210/67, 155 00 Praha 5-JZM
platí do: 3. 4. 2003