VĚSTNÍK

Ministerstva životního  prostředí

Květen 1999 Ročník IX Částka 5

 

S D Ě L E N Í

8.

Sdělení

odboru posuzování vlivů na životní prostředí

Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách

ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP uveřejňuje pokračování seznamu oprávněných osob s osvědčením odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se o oprávněné osoby, které získaly odbornou způsobilost v období od 16. 1. do 31. 3. 1999. Zároveň uvádí změny v údajích o oprávněných osobách, které získaly osvědčení přede dnem 16. 1. 1999. Změny údajů jsou prováděny na základě písemných žádostí oprávněných osob.

 

Mgr. Jiří Guth, v.r.
ředitel odboru
posuzování vlivů na ŽP

Žlebek Pavel RNDr. Ekoservis
Moskevská 63 Moskevská 63
360 01 Karlovy Vary 360 01 Karlovy Vary
tel.: 017/23828, 0602/627199
   
Charouzek Josef Ing. Ing. Josef Charouzek
Menhartova 1559 Menhartova 1559
393 01 Pelhřimov 393 01 Pelhřimov
tel.: 0366/23942, 0602/476567
 
Smrčková Alena Mgr. TERPLAN a.s. Praha
Závist 1159 Myslíkova 20
156 00 Praha 5 - Zbraslav 120 00 Praha 2
tel.: 02/292654
fax: 02/24915697
e-mail: TERPLAN.UIR@PHA.pvtnet.cz
   
Doskočilová Dagmar Ing. EKOAUDIT, spol. s r.o. Brno
Třebětínská 3 Husova 8
679 61 Letovice 602 00 Brno
tel.: 05/43237084
fax: 05/43235063
e-mail: doskocilova@iname.com
Změny:
   
Staněk Ivo RNDr. DHV CR spol. s r.o.
Ibsenova 11 Kotlářská 53
638 00 Brno 602 0 0 Brno
tel.: 05/412248934
fax : 05/41219646
e-mail: dhvbrno@telecom.cz
   
Götthans Petr Ing. Ing. Petr Götthans
Kosmonautů 7 Husitská 9
772 00 Olomouc 779 00 Olomouc
tel.: 068/5229182
fax: 068/5436385
   
Martinovský Václav Ing. SVHF MARTINOVSKÝ LIBEREC
Jáchymovská 277/14 Nitranská 418
460 10 Liberec 10 460 01 Liberec
tel.: 048/5104618-provolba 525, 0603/834867
tel./f ax: 048/5150186
   
Kubát Jiří Ing. IDOS Praha, s.r.o.
Družstevní 274 výrobní divize Příbram - Háje
261 05 Př íbram V. 261 00 Příbram
tel.: 0306/635003 tel.: 0306/477153, 28307
fax : 0306/23175
   
Houdek Karel Mgr. Ústav aplikované ekologie LF ČZU
Nádražní 149 281 63 Kostelec nad Černými lesy
262 91 Kosova Hora tel.: 0203/697500, 610362
kontaktní adresa: fax: 0203/697500
p.o. box 108 e-mail: houdek@kostelec.czu.cz
181 21 Praha 8
tel.: 02/8544071, 8541465, 0602/298795
fax: 02/8544071
   
Martiš Miroslav RNDr. CSc. Ústav aplikované ekologie LF ČZU
Mánesova 7/1087 281 63 Kostelec nad Černými lesy
251 01 Říčany t el.: 0203/697500, 610360
tel.: 0204/602450, 0603/215567 fax: 0203/697500
fax: 0204/602450 e-mail: martis@kostelec.czu.cz
e-mail: martis@ri.ipex.cz
   
Novák ová Eliška RNDr.Ing.DrSc. Ústav aplikované ekologie LF ČZU
Karoliny Světlé 10 281 63 Kostelec n.Černými lesy
110 00 Praha 1 tel.: 0203/697500, 610322
tel.: 02/267663 fax: 0203/697500
e-mail: novakova@kostelec.czu.cz
   
Vach Marek Mgr. Ústav aplikované ekologie LF ČZU
Puchýřova 5 281 63 Kostelec nad Černými lesy
628 00 Brno tel.: 0203/697500, 697165, 610399
kontaktní adresa: fax : 0203/697500
nám. Smiřických 1 e-mail: vach@kostelec.czu.cz
281 63 Kostelec nad Černými lesy
   
Zdražil Vladimír Ing. Ústav aplikované ekologie LF ČZU
Tismice 128 281 63 Kostelec nad Černými lesy
282 01 Český Brod tel.: 0203/697500, 610378
tel.: 0603/216643 fax : 0203/697500
e-mail: zdrazil@kostelec.czu.cz
   
Valtr Pavel Ing. URBIOPROJEKT Plzeň
Masarykova 29 ateliér urbanismu, architektury a ekologie
312 06 Plzeň Škrétova 18
tel.: 019/60118 (7470118) 301 25 Plzeň
tel.: 019/7227068
fax/zázn.: 019/227074
   
Bajer Tomáš RNDr. CSc. UNIVERZITA PARDUBICE
Bělehradská 292 Ústav ochrany životního prostředí
530 09 Pardubice Studentsk á 84
tel.: 040/42279, 0603/483099 530 09 Pardubice
tel.: 040/6036197
 
ECO-ENVI-CONSULT Jičín
Sladkovského 111
  506 01 Jičín
tel.: 0603/483099, 0433/523256
   
Konečná Květoslava Ing. Ing. Květoslava Konečná
Lesní 2581 Lesní 2581
470 01 Česká Lípa 470 01 Česká Lípa
tel.: 0603/217985, 0425/834247
   
Píša Václav Ing. CSc. ATEM - Ateliér ekologických modelů
Nad lesním divadlem 1117 U Michelského lesa 366
142 00 Praha 4 140 02 Praha 4
tel./fax: 02/44472441
tel.: 02/496635
e-mail: atem@telecom.cz
   
Reichmann František RNDr. RNDr. František Reichmann
Na skalce č. 240 Na skalce č. 240
281 66 Jevany 281 66 Jevany
tel./fax: 0203/677579 tel./fax: 0203/677579
e-mail: freich.comes@login.cz
   
Pízová Naděžda RNDr. RNDr. Naděžda Pízová - EKOBÁZE
Palackého 781 Palackého ul. 781
339 01 Klatovy II 339 01 Klatovy II
tel./fax: 0186/21175