5.

SDĚLENÍ

odboru strategií MŽP o přehledu směrnic s požadavky pro propůjčení ochranné známky “Ekologicky šetrný výrobek” a úplném seznamu výrobků s propůjčením ochranné známky “Ekologicky šetrný výrobek”.

 

Národní program označování výrobků ochrannou známkou “Ekologicky šetrný výrobek”
Přehled Směrnic s požadavky pro propůjčení ochranné známky

“Ekologicky šetrný výrobek”

Směrnice č. 01 - 98
Tepelně izolační materiály ze sběrového papíru

Směrnice č. 02 - 97
Oleje pro mazání řezných částí motorových pil

Směrnice č. 03 - 97
Prací prostředky pro textilie

Směrnice č. 04 - 98
Nátěrové hmoty ředitelné vodou

Směrnice č. 05 - 97
Teplovodní kotle na plynná paliva vybavené atmosférickým hořákem

Směrnice č. 06 - 97
Teplovodní kotle na plynná paliva vybavené hořákem s nuceným přívodem spalov. vzduchu

Směrnice č. 07 - 97
Tekuté čistící prostředky

Směrnice č. 08 - 97
Lepidla a tmely ředitelné vodou

Směrnice č. 09 - 97
Hygienický papír ze sběrového papíru

Směrnice č. 10 - 97
Grafický papír ze sběrového papíru

Směrnice č. 11 - 97
Kotle teplovodní průtočné na plynná paliva do výkonu 50 kW

Směrnice č. 12 - 97
Aglomerované materiály na bázi dřeva a výrobky z nich

Směrnice č. 13 - 98
Teplovodní kotle a lokální spotřebiče na tuhá paliva

Směrnice č. 14 - 98
Brikety z dřevního odpadu

Směrnice č. 15 - 98
Hydraulické kapaliny

Směrnice č. 16 - 96
Světlé a tmavé infrazářiče na plynná paliva

Směrnice č. 17 - 96
Tenzidové mycí kosmetické prostředky

Směrnice č. 18 - 97
Textilní výrobky - trička

Směrnice č. 19 - 97
Textilní výrobky - ložní povlečení

Směrnice č. 20 - 97
Automatické pračky pro domácnost

Směrnice č. 21 - 97
Mazací, teplonosné a elektroizolační kapaliny pro oběhové systémy