Seznam obecně závazných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných v resortu životního prostředí ke dni 1. ledna 2001

V seznamu jsou uvedeny platné obecně závazné - právní předpisy v členění podle složek, spadajících do kompetence Ministerstva životního prostředí a předpisy související.
a)   Obecně závazné právní předpisy vyhlášené nebo registrované ve Sbírce zákonů (případně v Úředním listu).
b)   Resortní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve věstníku MLVH ČSR, MLVD ČSR, MŠ a MK ČSR, MZe, MŽP.
c)  Metodické pokyny, návody a sdělení.