16.
SDĚLENÍ
odboru odpadů Ninisterstva životního prostředí o seznamu osob , které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.8.1998

V souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví společný seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 4 odst. 4 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

Pověřená osoba, čísla nebezpečných vlastností odpadů k jejichž hodnocení je pověřena, odpovědná osoba, na kterou je pověření vázáno

1. Státní zdravotní ústav 8,9,10,11 MUDr. Magdalena Zimová,CSc.
Škrobárova 48
100 00 Praha 10

2. Krajská hygieická stanice 8,9,10,11 MUDr. Jaroslav Uolf
Partyzánské nám. 7 8,9,10,11 MUDr. Michael vít
728 92 Ostrava

3. Okresní hygienická stanice 8,9,10,11 MUDr. Jarmila Minksová
Tř. Palackého 121 8,9,10 MUDr. Hana Střížová
738 02 Frýdek-Místek

4. Krajská hygienická stanice 8,9,10 Ing. Radomír Vávra,CSc.
Moskevská 15 8,9,10 MUDr. Eva Rychlíková
400 78 Ústí nad Labem 11 MUDr. Miriam Králová

5. Ing. Milena Veverková 1,2,3,4,5,6,7,12 Ing. Milena Veverková
UNIVERZA
Střekovská 1345/16
182 00 Praha 8

6. Ing. Pavla Finfrlová 1,2,3,4,5,6,7,12
Dubová 544
500 09 Hradec Králové

7. Ing. Taťána Dytrychová 1,2,3,4,5,6,7,12
Kojetická 144/76
400 03 Ústí nad Labem

8. Ing. Ladislava Kučná 1,2,3,4,5,6,7,12
Luh 1874/25
755 01 Vsetín

9. APLEKOM Praha, s.r.o. 7 RNDr. Milan Lang
Smaragdová 503
150 00 Praha 5

10. LABTECH, spol.s r.o. 1,2,3,4,5,6,7,12 RNDr. Dalibor Kolčava
Polní 23/25
755 01 Vsetín

11. P   EKO, s.r.o. 1,2,3,4,5,6,7,12 Ing. Václav Dušek
Masarykova 109/62
400 01 Ústí nad Labem

12. Ing. Vlastimil Palouš 1,2,3,4,5,6,7,12
Loučka 182
756 44 Loučka

13. Ing. Oldřich Petira, CSc. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
Hrubínova 1467
500 02 Hradec Králové

14. PURUM, s.r.o. 1,2,3,4,5,6,7,12 Ing. Jan Chramosta
Fib ichova 2
130 00 Praha 3

15. Projektový ústav dopravních 7 RNDr. Věra Kameníčková
a inženýrských staveb
Nad Vodovodem 2/169
P.O.BOX 120, Praha 10

16. Ing. Ivana Švejdová 1,2,3,4,5,6,7,12
Družební 10
772 00 Olomouc

17. Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. 1,2,3,4,5,6,7 Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc.
Poděbradova 3215
272 01 Kladno

18. Ing. Vladimír Procházka 1,2,3,4,5,6,7 Ing. Vladimír Procházka
Táborská 3
772 00 Olomouc

19. Krajská hygienická stanice 7 Ing. Jan Votava, CSc.
Schneiderova ul. 32
370 71 České Budějovice

20. OKD, DPB Paskov, a.s. 1,2,3,4,5,6,7 Ing. Karel Lach, CSc.
Rudé armády 637
739 21 Frýdek ­ Místek

21. ÚNS   Laboratorní služby, s.r.o. 1,2,3,4,5,6,7 Ing. Miroslav Perný
Vítězná 425
284 03 Kutná Hora

22. Mgr. Věra Dubanská, CSc. 1,2,3,4,5,6,7,12
Na Zatlance 5
150 00 Praha 5

23. Ing. Vlastimil Ladýř   LADEO 1,2,3,4,5,6,7,12 Ing. Jarmila Landová
Okružní 2338
470 01 Česká Lípa

24. RNDr. Josef Čech 1,2,3,4,5,6,7,12 RNDr. Josef Čech
poradenství a konzultace
Jahnova 21
709 00 Ostrava

25. Ing. Dana Sládková 1,2,3,4,5,6,7,12
V Dolích 308
252 28 Černošice

26. ZDAR, a.s. 1,2,3,4,5,6,7,12 Ing. Stanislav Plevač
Jihlavská 759/4
591 48 Žďár nad Sázavou

27. Have Engineering spol. s r.o. 1,2,3,4,5,6,7,12 Ing. Václav Veselý, CSc.
Nad Laurovou 3
150 00 Praha 5

28. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. 1,2,3,4,5,6,7,12 Ing. Václav Píša
Budovatelů 2830
434 37 Most

29. IDOS Praha spol. s r.o. 1,2,3,4,5,6,7 Ing. Ladislav Kramář
Kubišova 17
182 00 Praha 8

30. Ing. Lubomír Kovář 1,2,3,4,5,6,7,12
Stupkova 4
170 00 Praha 7

31. GEN, s.r.o. 1,2,3,4,5,6,7 Ing. Zbyšek Bureš, CSc.
Na srpečku 1
152 00 Praha 5

32. KTV ODPADY, s.r.o. 1,2,3,4,5,6,7,12 Ing. Vladislav Konrád
Jeseniova 67
130 00 Praha 3

33. A 24 spol. s r.o. 1,2,3,4,5,6,7,12 Ing. Pavel Bernáth
ECOCHEM analytické centrum
Dolejškova 3
182 00 Praha 8


RNDr. Vlastimila Mikulová, v.r.
ředitelka odboru odpadů