15.
SDĚLENÍ
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění Metodického pokynu pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů

Odbor odpadů sděluje, že Metodický pokyn pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů byl zveřejněn ve Zpravodaji MŽP č. 8. Metodický pokyn byl pro ministerstvo vypracován firmou Hydrac a upraven na základě připomínkového řízení Výzkumným ústavem vodohospodářským Praha.

RNDr. Vlastimila Mikulová, v.r.
ředitelka odboru odpadů