Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana  > Odborná knihovna

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Odborná knihovna

Knihovna MŽP je zrušena a neposkytuje žádné služby. Část fondu knihovny MŽP byla přestěhována do knihovny České geologické služby, kde bude postupně zpřístupněna. Z přestěhovaného knihovního fondu je v současnosti zpřístupněna příručková literatura a k dispozici jsou také české a zahraniční časopisy roku 2013. Zbývající knihovní fond bude v knihovně ČGS dostupný v posledním čtvrtletí roku 2013, případně na počátku roku 2014.

Na ministerstvu nadále zůstávají studie a projekty výzkumu a vývoje a cestovní zprávy ze zahraničních cest . Nahlížení do zpráv z projektů výzkumu a vývoje je umožněno v budově ministerstva. Informace poskytuje: Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531

Informace o zdrojích dostupných na MŽP naleznete zde.