Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Síť knihoven a IS > Adresář knihoven a informačních středisek > ČGS - útvar Geofond - detašovaná pracoviště

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

ČGS - útvar Geofond - detašovaná pracoviště

Kutná Hora
Oddělení vlivů důlní činnosti
Mgr. Jolana Šanderová
Dačického náměstí 11
284 01 Kutná Hora
Tel./fax: 327 311 258
E-mail: jolana.sanderova@geology.cz

Odborná knihovna báňsko-historických publikací v Kutné Hoře obsahuje publikace a další materiál vztahující se k problematice hornictví, geologickým vědám a historii dolování. Knihovna je přístupná po předchozí domluvě.


Brno
RNDr.Eva Hudečková
Jircháře 4a
602 00 Brno
Tel.: 543 429 205
E-mail: ehudeckova@geofond.cz

Geofyzikální archiv Brno - obsahuje zprávy a posudky s výsledky geofyzikálních měření realizovaných převážně Geofyzikou, n.p. Brno a jejími následnickými organizacemi od počátku 50.let a dále rešeršní, studijní a metodické práce provedené na území České republiky i v zahraničí. Archivované dokumenty jsou postupně digitalizovány a začleňovány do ASGI databáze. Archiv je přístupný po předchozí domluvě.