Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EJBX52

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povoleníPodstatné změny integrovaného povolení


Změny integrovaného povolení


III. Zprávy o provedených kontrolách


IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povoleníVytištěno dne  16.10.2018

Doprovodná informace: