Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EHV2JW

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povolení



Změny integrovaného povolení












































III. Zprávy o provedených kontrolách








IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení











Vytištěno dne  20.1.2018

Doprovodná informace: