Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EHU3OY

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povoleníZměny integrovaného povolení
Ostatní rozhodnutí
III. Zprávy o provedených kontrolách

-Toto zařízení nemá zapsány žádné zprávy o kontrole-

IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povoleníVytištěno dne  23.11.2017

Doprovodná informace: