Výpis z informačního systému integrované prevence k zařízení vedeném pod PID MZPR98EJVBH7

I. Zařízení a provozovatel

Identifikace
Umístění zařízení
Povolovací a kontrolní orgány

II. Povolovací řízení

- Integrovaného povoleníZměny integrovaného povolení


III. Zprávy o provedených kontrolách


IV. Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení

Vytištěno dne  22.11.2017

Doprovodná informace: